Erven

Erve-Erfven-Erffven-Erfen-Erffen 

Elisabetha Gerardusdr.[515]  Gerardus Johannis [1030]  Joannes Antonius [2060]  Antonius Joannes [4120]

juni 2008

Andere namen:

A Joanna Godefridus van den Acker
C Helena Rutgerus van Collenburgh   Rutgerus Joannes van Collenburgh
H Elisabeth Henricus Teunis van den Heuvel   Anna Maria Hoppenbrauer    Joanna Antoniusd Hobbelen
K Elisabeth Gilisdr. de Kort
L Elias van de Laerschot    Maria Elias van de Laerschot  Hendrik Joosten Lommers   Adriaans Henricusz. van der Loo    Henricus van der Loo
O Joannes Oerlemans

 

8/9 Adrianus van de Snepscheut x Johanna van Veldhuizen Generatie 4
16/17 Marinus van de Snepscheut x Maria v Drunen Generatie 5
32/33 Lambertus van de Snepscheut x Johanna vd Schoot Generatie 6
64/65 Adriaan van de Snepscheut x Anna vd Meijden Generatie 7
128/129 Johannes van de Snepscheut x Elisabeth de Bresser Generatie 8
256/257 Wilhelmus van de Snepscheut x Helena Adriaansdr. van der Loo Generatie 9

 

515 Elisabetha Gerardusdr. Erven Generatie 10

Elisabetha Gerardusdr. Erven
gedoopt in Oirschot op 24 juni 1712,  overleden voor 13 oktober 1765 (doopgetuigen: Joannes Joannes Erven, Gertrudis Hendricus Erve, Joanna Jodocus Roefs).
Dochter van Gerardus Joannes Erven [1030] & Helena Ruthe van Collenburgh [1031]
gehuwd op zondag 31 januari 1735 te Oirschot met 
Adriaans Henricusz. van der Loo [514] 
(getuigen bij het huwelijk: Joannes Oerlemans & Anna Maria Hoppenbrauer. Zij huwen ook op deze dag en dan zijn Adriaan & Elisabetha weer hun getuigen.)
Geboren 1716 in Liempde. Adriaan woonde ten tijde van het huwelijk in Best.
Zoon van Henricus van der Loo [1028] & Joanna Antoniusd Hobbelen [1029]

zie ook: "van Collenburgh"  &  "van der Loo"

2e huwelijk van Adriaan: met Elisabeth Gilisdr. de Kort

Kinderen:

1. Petronella van der Loo, gedoopt in Oirschot op 11-2-1736

Getuigen Gerardus Erve , Anna Cornelius van Loon , Joanna Henricus van de Loo 

2. Joanna van der Loo, gedoopt in Oirschot op 14-9-1737

Getuigen Egidius van Collenborgh Helena Erve Helena Adrianus van de Loo
3. Henrica van der Loo, gedoopt in Oirschot op 2-10-1739
Getuige Joannes Erve , Henricus van de Loo , Helena Gerardus Erve 
4. Adrianus van der Loo, 30-11-1741
5. Mechtildis van der Loo, 17-12-1743
huwt met Hendrik Joosten Lommers
6. Helena van der Loo  [257]  
Geboren 31 maart 1746 in Best, gestorven op 4 augustus 1817 in Oirschot
7. Anna van der Loo, 1748
8. Gerardus van der Loo, 1750
9. Cornelia van der Loo, 1753
10. Johanna Maria van der Loo, 1756

 

1030 Gerardus Johannis Erve Generatie 11

Gerardus Erve,
gedoopt in Oirschot op vrijdag 28 april 1679
(getuigen: Danil Odulphus Goossens & Francina Torkens, celebrant: Pater Th Zijkens)
zoon van Joannes Antonius Erve [2060] & Elisabetha Hendrickx van den Heuvel [2061]
Gehuwd op zondag 20 september 1705 in Oirschot
(Huwelijksgetuigen: Paulus v Croonenborgh & Maria Leonardus v Asdonk) met 
Helena Rutgerus van Collenburgh [1031] 

Gedoopt (Getuigen Herbertus Judocus & Cathrina Joannes van de Dijck) op 27 mei 1682 in Best
d.v. Rutgerus Joannes van Collenburgh [2062] en Joanna Godefridus van den Acker [2063]

zie ook: "van Collenburgh"

Kinderen:

1. Joanna, gedoopt op 12-9-1706, overleden voor 12-1-1716

2. Elisabetha, gedoopt op 29-1-1709, overleden voor 24-6-1712
3. Rutgerus, gedoopt op 5-4-1711
4. Elisabetha Gerardusdr [515], 
gedoopt in Oirschot op 24 juni 1712,  overleden voor 13 oktober 1765.
5. Joanna, gedoopt op 12-1-1716
6. Joannes, gedoopt op 10-9-1718
7. Maria, gedoopt op 12-11-1720
8. Antonius, gedoopt op 5-4-1724
9. Leonardus, gedoopt op 20-8-1728
Op 2-2-1711 staat Gerart Janssen Erven (voor notaris Heribert van Audenhoven ,Oirschot), borg voor zijn broer Henrick Janssen Erfven die verklaart een som van 50 gulden schuldig te zijn aan Odulphus Janssen Goossens. 
Getuigen: Joost Schepens &  Barthel Kievits 
Op 14-5-1715  verklaren Dielis van Collenbergh c.s. (voor notaris Heribert van Audenhoven ,Oirschot)  t.i.v. Maria, weduwe van Rutger van Collenbergh, dat Rutger in zijn leven dikwijls heeft verteld dat Gerardt Jan Goossen hem veel geld schuldig was. Opm:  Dit geld betreft de huur van een stede en is bestemd voor de kinderen van wijlen Jan van Collenbergh. 
Personen die in deze attestatie voorkomen:
1 Dielis van Collenbergh 
2 Rutger van Collenbergh Wijlen 
3 Gerardt Janssen Erven schoonzoon van Rutger van Collenbergh 
4 Adriaen Goordts van de Acker 
5 Wouter Willems van den Heuvel 
6 Maria N.N. Weduwe 
7 Gerardt Jan Goossens 
8 Jan van Collenbergh broeder van Dielis van Collenbergh; wijlen 
9 Jan Anthonis Essens Borg voor Gerardt Jan Goossens  
10 Daniels Jacobs Oostelbeers &  Huijbert Adriaens van Heese Oostelbeers (getuigen)
Op 14-9-1715 bekennen Gerardt Jansen Erfven en Dielis Rutgers van Collenbergh (voor notaris Heribert van Audenhoven ,Oirschot)  een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Elisabeth van de Kerkhof 
Personen die in deze Schuldbekentenis  voorkomen:
1 Gerardt Janssen Erfven ( kan niet schrijven)
2 Dielis Rutgers van Collenbergh 
3 Elisabeth van den Kerkhof 
4 Roeloff van de Laeck 
5 Maria Anna Moescops, Elisabeth Moescops,  Venraij (?) 
6 Dielis Dielissen van Collenbergh &  Odulphus Peeters van den Heuvel ( getuigen ; kunnen niet schrijven) 

 

2060 Joannes Antonius Erve Generatie 12

Joannes Antonius Erve [2060],
woonplaats: Spoordonk, geboren ???, overleden: ???
Gehuwd op zondag 22 februari (ook 7-2 komt voor) 1665 in Oirschot met Elisabeth Henricus Teunis van den Heuvel [2061]
woonplaats bij het huwelijk: Naastenbest, geboren 1655, overleden: ??? (Mogelijk is Elisabeth overleden in 1686 en is zij in Oirschot begraven op 19-9-1686 .)

Kinderen:
1. Henricus Erve, gedoopt in Oirschot 15-12-1665
2. Joannes Erve, gedoopt in Oirschot op 21-3-1668
3. Antonius Erve, gedoopt in Oirschot op 9-1-1672
4. Henricus Erve, gedoopt in Oirschot op 10-2-1676
5. Gerardus Erve  [1030], gedoopt in Oirschot op 28 april 1679
6. Adrianus Erve, gdoopt in Oirschot op 27-5-1682
Op 22-06-1654 verklaren Jan Erffven en Jan Bartholomeusse (voor notaris Johan van Oeckell ,Oirschot) t.i.v. het capittel van Boxtel, dat zij van de vrouw van de waard in Baarle hebben vernomen, dat er een jongeman uit Boxtel op doorreis was naar Antwerpen heeft verklaard een zoon van de dominee te zijn. 
Personen 
1 Jan Erffven Oud schepen Boxtel 
2 Jan Bartholomeusse Boxtel 
3 Adriaen Henricx Waard in herberg "de Swaen" Baerle 
4 Peeter Roeffen Boxtel & Rut Peeters Marijnen Boxtel (getuigen)
Toponiemen:  Hoogstraten -- Baarle Baronie van Breda -- Herberg genaamd de Swaen, Baarle
11-10-1656: Notaris Johan van Oeckell (Oirschot)  heeft voorlezing gedaan van een octrooi aan Jan Erffven betreffende uitvoering van de uitgaven etc. waartoe genoemde Erffven zei, geen consent te hebben gehad. 
1 Jan Erffven Schepen Boxtel 
2 N.N. Moerkercken Solliciteur 
3 Willem Jaspers van den Cam Schepen 
4 Goijaert Martens van Duijssel & Joost Rossums, getuigen
Jan Antonis Erffven, Jan Jacops Snellarts en Maeijken Andriesse van Ginhoven verklaren (op 27-5-1666 voor notaris Henrick Leermakers (sr) ,Oirschot) t.i.v. Henricxken Peter Jan Erffven, dat Peeter Jansse van de Lusdonck gemeenschap heeft gehad met genoemde Henricxken en uit welke relatie een kind is geboren. 
Personen 
1 Jan Antonis Erffven Oud ca 24 jaren 
2 Henricxken Peeter Jan Erffven 
3 Peeter Jan Erffven, vader van Henricxken Peeter Jan Erffven 
4 Peeter Jansse van de Lusdonck Locht? 
5 Jan Jacops Snellarts Oud ca 26 jaren 
6 Maeijken Andriesse van Ginhoven Oud ca 40 jaren 
7 Dirck Dircx van Ostaden Herbergier 
8 Wouter Jan Dielis Snellarts 
9 Maria Henrick Hobbelen 
10 Lubertus van Vollenhoo &  Lenart de Roij (getuigen)
Notaris Henrick Leermakers (jr) ,Oirschot, Huurovereenkomst 17-2-1676 : Michiel Adriaens van Esch en Wilbert Adriaens van Berendonck c.s. verklaart verhuurd te hebben aan Jan Anthonis Erffven, een stede, gelegen in Spoordonck, aan het Pandgat, voor 4 jaren en een huur van 19 gulden per jaar. 
Personen 
1 Michiel Adriaens van Esch 
2 Wilbert Adriaens van Berendonck 
3 Jan Stockelmans, natuurlijke zoon van Joorden Stockelmans 
4 Joorden Stockelmans 
5 Jan Anthonis Erffven 
6 Peeter Henricx van Ostaden Wijlen 
7 Corstiaen Goorts van den Heuvel & Adriaen Lenaerts van Casteren (getuigen)
Notaris Johan Leermakers ,Oirschot, Huurovereenkomst 11-6-1680: Adriaen Jan Schellekens verhuurt een stede in het Pandgat in Spoordonk voor 4 jaar aan Jan Anthonis Erffven 
Personen 
1 Adriaen Jan Schellekens 
2 Jan Anthonis Erffven 
3 Henricus oomen ( kan niet schrijven) & Henrick van Duijsel ( getuigen) 
Op 29-8-1681 verklaart Jan Erffven (voor notaris Johan van den Kerckhoff ,Oirschot) een som van 130 gulden schuldig te zijn aan Jan van Cronenborch , waarvoor genoemde Erffven als borg heeft gegeven een stuk land, genaamd Steenveltien (Naastenbest Best). 
Personen 
1 Jan Erffven 
2 Anthonis Erffven, vader van Jan Erffven 
3 Jan van Cronenborch 
4 Henrick Joosten van Cronenborch, vader van Jan van Cronenborch; wijlen 
5 Belendend: Peter Aerts van de Haegelaer & Laureijs van Rooij; wijlen & Kinderen van Niclaes Santegoets
6 Gerit Henricx van den Heuvel & Jan Creijn Henricx de Coninck (getuigen)

 

2060 Antonius Joannes Erve (Janssen) Generatie 12

Joannes Antonius Erve [2060],
geboren rond 1600, overleden voor 21 oktober 1679 ongeveer 79 jaar oud.
Huwelijk, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 3 november 1627 in Oirschot met 
Maria Elias van de Laerschot [4.121]
, ongeveer 27 jaar oud, afkomstig Spoordonk
geboren omstreeks 1600, begraven in Oirschot op 2 oktober 1680
dochter van Elias van de Laerschot [8.242].
Bij het huwelijk van Antonius en Maria worden zij genoemd als Antonius Janssen en Maria Eliens,

Op 5 juni 1667 maken Antonis Jans Erffven en Maeijken Elias van de Laerschot, echtelieden, bij notaris Henrick Leermakers (sr.) in Oirschot hun testament
Personen
1 Antonis Jans Erffven Kan niet schrijven
2 Maeijken Elias van de Laerschot Kan niet schrijven
3 Jan Anthonis Erffven Zoon van 1 en 2
Peeter Dielis Potters en Andries Dierck Hobbelen Getuigen
Maria van de Laerschot, weduwe van Anthonis Jan Erffven, maakt op 21 oktober 1679 haar testament bij notaris Heribert van Audenhoven in Oirschot.
Inhoud : 
Personen
1 Maria van de Laerschot Spoordonk Weduwe
2 Elias van de Laerschot Vader van 1
3 Anthonis Jan Erffven Wijlen
4 Peeter Janssen van den Heuvel zoon van 5
5 Adriaentken Anthonissen Jan Erffven Dochter van 1 en 3
Getuigen Nicolaes van Elmpt en Gijsbert van den Bichelaer 
Kinderen:
1. Henrica Erve, gedoopt in Oirschot op 13 november 1627, overleden vr 11-02-1629 in Oirschot, ten hoogste 1 jaar oud.
Peter: Henricus Joannes Meter: Maria Joannes
2. Henrica Erve, gedoopt in Oirschot op 11 februari 1629, overleden vr 29-01-1634 in Oirschot, ten hoogste 4 jaar oud.
Peter: Henricus Theodorus Meter: Maria Antonius
3. Adriana Antonius Erve, gedoopt in Oirschot op 8 september 1630
Getuigen Joannes Guilhelmus & Elisabeta Cornelius
4 Joannis Antonius (Jan) Erven [2.060] gedoopt op donderdag 2 september 1632 in Oirschot
zie 2060
huwelijk, 33 jaar oud, op 02-?-1665 in Oirschot met Elisabeth Henricus Teunis (Lijsken) van den Heuvel [2.061], nadat zij op 07-02-1665 in Oirschot in ondertrouw zijn gegaan.

5. Henrica Erven. gedoopt op 29 januari 1634 in Oirschot.

Peter: Egidius Wouters Meter: Agnes Eelen

6 Joanna Erven. gedoopt op zondag 24 september 1639 Oirschot

Peter: Petrus Eelens Meter: Joanna Janssen

7 Antonius Erven. gedoopt op 11 mei 1642 in Oirschot.

getuigen: Andrea Jacobus & Oda Gerardus

8 Anna Erven. gedoopt op 20 juli 1644 in Oirschot.

getuigen: Guielmus Godefridus & Catharina Joannes Volders

Notaris Johan van Oeckell ,Oirschot, Inventarisnummer 117, Folio 44v, Huurovereenkomst, 25-06-1661
Inhoud Anthonis Janssen Erffven verklaart 2 jaar huur te voldoen aan Jan Martens van de Marselaer en Daniel van Croonenborch van de stede, gelegen in Best, en wel 6 gulden meer dan in hun overeenkomst is beschreven.
Personen
1 Anthonis Janssen Erffven
2 Jan Martens van den Marselaer
3 Daniel van Croonenborch
4 Henrick Michiels van Achel Getuige
5 Jan Janssen Leijten Getuige
Notaris Henrick Leermakers (sr.) ,Oirschot, Inventarisnummer 78, Folio 422v, Attestatie , 06-03-1663
Inhoud De notaris verklaart, dat Antonis Jan Erffven, capitein van Naastenbest, mede werd opgeroepen voor het maken van een attestatie op dat moment buiten de vrijheid verbleef.
Personen
1 Antonis Jan Erffven, Capitein
Opmerkingen
Geen getuigen genoemd. Zie folio 421.
Hertgang van Naastenbest
Notaris Johan van den Kerckhoff ,Oirschot, Inventarisnummer 99, Folio 86v, Schuldbekentenis, 26-06-1666
Inhoud
Antonis Janssen Erffven verklaart schuldig te zijn aan Peter Eelens van de Laerschot een som van 150 gulden.
Opmerkingen
Op 22-6-1682 verklaart Peter Elias (Eelens) van de Laerschot 50 gulden ontvangen te hebben van Jan Peter Erffven en zijn broeder Jan en op 19-4-1689 verklaart van de Laerschot van Jan Peter Erffven het restant ontvangen te hebben.
Personen
1 Antonis Janssen Erffven
2 Peter Eelens van de Laerschot
3 Evert Antonis van de Velde Getuige
4 Jan Jansen van de Lusdonck Getuige
5 Jan Peter Erffven De oude
6 Jan Erffven Broeder van 5