Verhoeven-Legius-de Lege-Jansen-Jacops-Leemans

februari 2008

Andere Namen:

B Anthonij Goorts van de Berch
C Peter Peter Peter de Coningh
G Lambert Willem Goorts    Lijske Wouter Denis Goorts   Wouter Denis Goorts  Jan Gerit Goossens
H Goijaert Dircx van den Heuvel   Henrick Michiel W Hoppenbrauwers
K Adriaan Kemps
L Jan Leemans    Jenne Jan Leemans  Lisbeth Dirk de Lege
M Dielis van de Maerselaer    Frans Peter Mickers
S Cornelia Peeters Schepens    Leendert Henricks van de Snepscheut     Gerit Gerit Sroijen   Herman Stockelmans
V Henrick Aerts Verhoeven
W Maria Thijs E van Woensel

 

8 Adrianus van de Snepscheut Generatie 4
16 Marinus van de Snepscheut Generatie 5
32 Lambertus van de Snepscheut Generatie 6
64 Adriaan van de Snepscheut Generatie 7
128 Johannes van de Snepscheut Generatie 8
256 Wilhelmus van de Snepscheut Generatie 9
512 Johannes Lambertus van de Snepscheut Generatie 10
1024 Leonardus Lenardt van de Snepscheut Generatie 11

 

2049 Heijlke Aerts Verhoeven Generatie 12

Gedoopt op 25 april 1628 in Best
Eerste huwelijk op 30 november 1653 te Oirschot  met Leendert Henricks van de Snepscheut [2048].( Zie voor meer informatie: "van de Snepscheut".)
Geboren op 21 december 1624 
Op 27 februari 1651 wordt gesproken over het testament van Heijlken  en Wouter Dircx v Doormaelen. Mogelijk is dit dus al een eerder huwelijk.
Heylke zou in 1652 eigenlijk huwen met Henrick Michiel W Hoppenbrauwers, maar de ondertrouw wordt ontbonden. 
Heijlke huwt later nog met Anthonij Goorts van de Berch. Zij maken hun testament op 4 mei 1669.

Kinderen:

1. Allegonda van de Snepscheut 
(geen verdere gegevens)
2. Ida Leenders van de Snepscheut
overleden voor 7 februari 1699
(Op deze datum wordt nl gesproken over de huwelijkse voorwaarden tusen Goijaert Dircx van den Heuvel en Cornelia Peeters Schepens)
Gehuwd op 2-2-1683 met Godefridus Theodorus Goyaert van den Heuvel. 
(Er is bij dit huwelijk sprake van dispensatie vanwege 4e graads bloedverwantschap)
3. Jenneke Leenders van de Snepscheut 
Huwt op 18-1-1683 met Peter Peter Peter de Coningh. 
Jenneken is begraven op 26-11-1694 in Best.
4. Leonardus Lenardts van de Snepscheut [1024]
Gestorven op 10 september 1716 in Best.

 

4098 Arnoldus (Aert) Adrianus (Ariens) Verhoeven Generatie 13
4099 Jenneken Arnoldus (Aerts) de Lege

Zij huwen op donderdag 16 januari 1620 in Best (ondertrouw in Best op 12 december 1619)
Waarschijnlijk is Arnoldus op 11 september 1682 in Best overleden.

Op 23 juni 1680 legt Arnoldus als oud-schepen (samen met diverse andere notabelen) voor notaris J Leermakers een verklaring af over het functioneren van Adriaan Kemps, pastoor te Best.
Op 24 november 1681 maakt Aerdt Adriaens Verhoeven maakt zijn testament bij notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot (Inv. 145-150, Folio 304 + 305) 
Personen:
1 Aerdt Adriaens Verhoeven Weduwnaar 
2 Jenneken Legius Wijlen 
3 Aerdt Legius Vader van Jenneken Legius 
4 Aerdt Verhoeven Zoon van Aerdt Adriaens Verhoeven & Jenneken Legius
5 Maria Verhoeven Dochter van Aerdt Adriaens Verhoeven & Jenneken Legius 
6 Elizabeth Verhoeven Dochter van Aerdt Adriaens Verhoeven & Jenneken Legius 
7 Heijlken Verhoeven Dochter van Aerdt Adriaens Verhoeven & Jenneken Legius 
8 Lenaert Henricx van de Snepschut Wijlen 
9 Jan Gerardts Goossens Weduwnaar 
10 Cathelijn Verhoeven Dochter van Aerdt Adriaens Verhoeven & Jenneken Legius; wijlen 
11 Anthonis Goordts van de Berck 
12 Gijsbert Pauwels van Croonenborch &  Thomas Aerdts van Oirschot (Getuigen)

Kinderen:

1. Catharina (Cathalijn) Arnoldus Verhoeven, gedoopt in Best op 8 oktober 1619, 
huwde later met Jan Gerit Goossens.
2. Adrianus Aerts Verhoeven, gedoopt in Best op 27 december 1621
3. Elisabeth (Lijske) Aerts Verhoeven, gedoopt in Best in 1623
Op 30 september 1684 maakt Elisabeth bij Notaris Leermakers haar Testament, dit wordt later (3 oktober 1698) bij notaris v. Nahuys herzien.
4. Heijlke Aerts Verhoeven [2049] gedoopt op 25 april 1628 in Best
5. Arnoldus Aerts Verhoeven, gedoopt op 18 maart 1631 in Best
Hij huwt op 17 maart 1669 (ondertrouw op 16 februari) in Oirschot met Maria Thijs E van Woensel. Op 18 april 1672 maken zij al hun testament.
Op 4 februari 1671 koopt Aert 2 beemden in Verrenbest van Herman Stockelmans.
6. Maria (Maijke) Aerts Verhoeven, gedoopt op 14 januari 1635 in Best, 
huwde later met Frans Peter Mickers.

 

 

8198 Meester Arnoldus (Aert) Jansen (Legius) Generatie 14

Meester Aert Jansen (Legius) [8198] is gehuwd met Lijske [8199] dochter van Wouter Denis Goorts[16398]. 
Meester Aert was geruime tijd een van de twee vorsters van Oirschot en woonde een tijdlang te Best.

Kinderen:

1. Jan Aert Legius, Zijn geboortejaar zal zo rond 1598 zijn geweest, afgaande op een getuigenverklaring van het jaar 1641 blijkt') dat genoemde Jan Aert Legius op dat moment 43 jaar oud was.
2. Wouter Aert Legius, geboren te Oirschot rond 1600.
3. Lijsken Meester Aerts de Lege, zij huwde later met Henrick Aerts Verhoeven.
4. Jenneken Meester Aerts de Lege [4099]
5. Meester Dionijs Legius.

 

 

16396 Jan Aert Jacops Generatie 15

Jan Aert Jacops [19396] is gehuwd met Jenne Jan Leemans [16397].
Jenne Jan is de dochter van Jan Leemans [32794] & Lisbeth Dirk de Lege [32795]. 

Kinderen:

1. Meester Aert Jansen (Legius) [8198]
2. Denis Jan Aerts, ook wel Molders genoemd.
3. Agnes Jan Aerts, gehuwd met Lambert Willem Goorts.
4. Marijke Jan Aerts gehuwd met Dielis van de Maerselaer.
5. Jenneke Jan Aerts gehuwd met Gerit Gerit Sroijen.

 

Algemene informatie

De familienaam Legius

Er is iets merkwaardigs met de naam Legius aan de hand. De eerste tekenen dat de familie zich, althans een bepaalde tak in Oirschot de Lege ging noemen, was rond 1625. Mogelijk als gevolg van de studie van Mr. Dionijs de Lege ging men zich wat later Legius noemen, de verlatijnste versie van de naam. Toch blijkt de naam de Lege uiteindelijk via de vrouwelijke linie te zijn "binnengeslopen", men noemde zich voorheen steeds Aerts of (Aert) Jacobs, maar in de gehele 16e eeuw kwam nergens de naam de Lege of Legius voor. Eerst wanneer een Lisbeth de Lege huwt met Jan Leemans komt de naam de Lege in de familie terecht. De kleinkinderen van dit echtpaar, of eigenlijk pas de achterkleinkinderen gaan zich dan de Lege of Legius noemen. Ter verduidelijking een schema:

Jan Leemans X Lisbeth Dirk Legen

Jenne-Jan Leemans X Jan Aert Jacops

Meester Aert Jacops (de Lege) X Lijske W D Goorts

 Jan Mr. Aerts Janss. Legius
X
1. Ida Toirkens
2. Merike Sijkens

 

Deze informatie komt grotendeels uit Campinia, jrg 26, 1996, blz 99 e.v., door J. Toirkens:

KORTE GEZINSBESCHRIJVING VAN HET ECHTPAAR JAN MEESTER AERT LEGIUS EN IDA TOIRKENS, c.q. MERIKEN AERT SIJKENS EN IDA TOIRKENS, c.q. MERIKEN AERT SIJKENS
TE OIRSCHOT (ca. 1595-1670)
EN HUN FAMILIE