van de Sande

Andere namen:

A Henrick Goyart Goossens van Audenhoven   Peter Goossens van Audenhoven
B Jenneke Boots    Wouter Boots    Gijsbrecht vd Broek
C Henrick Jan van Cleijnenbreugel    Henricxken Dierick Dielis Crijns  Adriaen Bernaerts van Croonenborg   Agneta van Croonenborg
D Heylwich van Dessel    Jan van Dessel
E Anna van Esch    Anna van Esch    Frans van Esch   Jan van Esch
G Jenneke Henrich Geraerts   Geertruij Jan Goyarts   Lavraeijs Dirck de Gruijter
H Jenneke Dirck Hantschoenmakers    Geertruyt Hermans    Lenaert Jan Hermans
J Enneke Jansen   Goyart Henrick Jansen   Peter Henrick Jansen
K Catharina Jacob Kemps    Willem Willem Kemps   Joannes Gerardus van Kleijnenbreugel
M Elias Marcelisse Mortels    Marike Mortels
S Mechtildis Jan Santegoets   Agnes Schepens   Jan Aert Scheyntjens    Margriet Scheyntjens
V Henrick Aert Rutgers Verhoeven
W Dirck Jan Dircx van Waelre

 

8/9 Adrianus van de Snepscheut x Johanna van Veldhuizen Generatie 4
16/17 Marinus van de Snepscheut x Maria v Drunen Generatie 5
32/33 Lambertus van de Snepscheut x Johanna vd Schoot Generatie 6
64/65 Adriaan van de Snepscheut x Anna vd Meijden Generatie 7
128/129 Johannes van de Snepscheut x Elisabeth de Bresser Generatie 8
256/257 Wilhelmus van de Snepscheut x Helena vd Loo Generatie 9
512/513 Jan Leendert van de Snepscheut x Barbara Wilhelmus van Kleijnenbreugel Generatie 10
1026/1027 Wilhelmus Henrick van Cleijnenbreugel x Maria Joannes van de Ven Generatie 11

 

2053  Barbara van de Sande Generatie 12

Barbara van de Sande [2053]
gedoopt: 25-9-1631 in Best, begraven 22-10-1693 Best 
Gehuwd (10-2-1660 in Oirschot) met Henrick Jan van Cleijnenbreugel [2052]
Gedoopt 1-5-1629 in Best, overleden: 11-9-1676 in Best z.v. Joannes Gerardus van Kleijnenbreugel [4104] & Agnes Schepens [4105]

Kinderen:
1. Joannes van Kleijnenbreugel, gedoopt in Best op 24-4-1652, begraven in Best op 19-12-1702       
2. Maria van Kleijnenbreugel gedoopt in Best op 12-8-1654    
3. Ida van Kleijnenbreugel gedoopt in Best 13-4-1663 
gehuwd (13-2-1692) met Lavraeijs Dirck de Gruijter  
4. Willem van Kleijnenbreugel [1026] zie verder "van Kleijnenbreugel

 

4106  Willem Lenaerts van de Sande Generatie 13

Willem Lenaerts van de Sande [4106]
gehuwd in Best op 21-11-1630 met Enneke Jansen [4107]
geboren ???, begraven 3-1-1684)
dochter van Goyart Henrick Jansen [8214]

Kinderen:
1.  Barbara van de Sande

zie [2053]

2. Joannes Leonardus van de Sande

gedoopt  Best 20-4-1636

3. Maria van de Sande

gedoopt in Best 8-2-1637 

4. Joannes van de Sande gedoopt  Best 8-9-1648

 

8212  Lenaert Andriesse van de Sande Generatie 14

Lenaert Andriesse van de Sande [8212]
Begraven te Best 13-11-1626 (oud ca. 60 jaar) 
gehuwd met Marike Mortels [8213] 
dochter van Elias Marcelisse Mortels [16426]
Begraven 16-1-1643
Lenaert was H. Geestmeester.

Kinderen:
1.  Andries van de Sande

geh. met Catharina Jacob Kemps 
kinderen:
Elias, Henricus, Joannes, Heylwich, Gertrudis

2. Jan van de Sande

gehuwd in  Best op 2-3-1628 met Margriet d.v. Jan Aert Scheyntjens en Jenneke Henrich Geraerts (begr. 9-2-1646).
Kinderen:
Leonardus, Heylwig, Johanna, Gertrudis, Joannes

3. Geraert van de Sande

gehuwd in  Best op 30-1-1633 met Mechtildis Jan Santegoets.
Kinderen:
 Leonardus, Maria, Heylwig, Joannes, Henricus, Henricus

4. Willem van de Sande [4106]

De zonen van Lenaert gaan op 11-9-1636 een erfdeling aan. Lenaert had van tevoren reeds 50 gld. geschonken aan het armen gasthuis (24-12-1612) en hij laat nog geld na aan de kerk.

16424  Andries Adriaen van de Sande Generatie 15

Andries Adriaen van de Sande [16424]
Overleden 1589

G
ehuwd met Geertruyt Hermans [16425]
Dochter van Lenaert Jan Hermans [32850]
Begraven 17-6-1621
Andries was schepen in 1569, 1572, 1578 en 1584 en H. Geestmeester in 1583.

Kinderen:
1. Lenaert van de Sande zie [8212]
2. Adriaen van de Sande Gehuwd met Agneta d.v. Adriaen Bernaerts van Croonenborg.
Kinderen: Andrea, Bernardus, Joannes, Maria, Leonardus
3. Henrica van de Sande geh. vr 1616 met Peter Henrick Jansen
Kinderen: Andreas (29-2-1624), Andreas (15-8-1629)
4. Engelke van de Sande Gehuwd vr 1616 Willem Willem Kemps
5. Jenneke van de Sande overleden vr 1620,33 
gehuwd na 1616 met Henrick Aert Rutgers Verhoeven
6. Heylke van de Sande  gehuwd vr 1616 met Peter Goossens van Audenhoven.

 

32848  Adriaen van de Sande Generatie 15

Adriaen van de Sande [32848]
"die men heit Steenbecker" overleden tussen 27-1-1557 en 3-3-1557 
Gehuwd  met
1.Geertruij Jan Goyarts
2.Henricxken Dierick Dielis Crijns [32849]

Kinderen uit huwelijk 1:
1. Jan van de Sande  overleden voor 8-4-1541, meerderjarig in 1536
Kind: Claes
2. Aert van de Sande Hij wordt na 1548 niet meer genoemd, vermoedelijk voor die tijd overleden.
3. Meyssen van de Sande Meyssen (= Geertruy), 
overleden voor 24-12-1568, nog minderjarig in 1536. 
Gehuwd met Dirck Jan Dircx van Waelre 
Kinderen: Adriaan & Geertruyt, 
4. Adriaen van de Sande Gehuwd met:
1.Anna d.v. Jan van Esch
2.Anna d.v. Frans van Esch
geen kinderen
5. Joost van de Sande huwt met  
1.Jenneke d.v. 
Wouter Boots (chirurgijn)
2.
Jenneke Dirck Hantschoenmakers
Joost overlijdt voor 1587
Kind: Geertruyt
6. Merike van de Sande na 1548 niet meer genoemd
Kind uit huwelijk 2:
1. Andries van de Sande zie [16424]

De erfdeling vond plaats op 27-3-1536, vermoedelijk vr het tweede huwelijk. 
Bij deze deling krijgt Adriaen (vader) huis, hof akkerland en weiland te Verrenbest, gelegen naast Heylwich Steenbeckers (zijn moeder).  
Laureys, zijn broer, krijgt akkerland elders te Verrenbest en erfpachten, te heffen in Gerwen, Mierlo en in Tongelre in de Poeyers.  Aan hem komen bovendien de wagen, kar en het getouw. 
De kinderen krijgen erfpachten te Nuenen, te Wetten (uit de hoeve van het klooster Soeterbeeck) en bovendien een beemdje achter het convent Soeterbeeck en 43 carolus guldens.

 

65696  Jan Jacobs van de Sande Generatie 16

Jan Jacobs van de Sande [65696]
die Steenbecker in Verrenbest
overleden tussen 8-3-1503 & 24-5-1504
Jan Jacob was gehuwd met Heylwich van Dessel [65697]
Dochter van Jan van Dessel [131394]

Hij verkoopt een erfpacht van 14 lopensaat rogge uit een huis in Verrenbest aan Gijsbrecht vd Broek (St Matheusdag, 21-9-1496)
Laatste transactie: 8-3-1503: 4 lopensaat rogge, jaarlijks te kopen van Gijsbrecht vd Broek uit een perceel genaamd: die winckelen in Verrenbest.

Kinderen:
1. Adriaen van de Sande  zie [32848]
2. Laureys van de Sande huwt later met Willemke Rutger van Kerkoerle
Kinderen:
Marike, Joost, Peter, Rutger, Jan
3. Agnes van de Sande na 3-11-1522 gehuwd met:
     1.Mathijs Jan Dircx
     2.Jan Crijns
4. Katharina van de Sande huwt met Hendrick Goyart Goossens van Audenhoven.
overlijdt voor 23-1-1545
kinderen: Jan, Ariaan, Goyart, Jenneke, Merike, Aleyt
5. Joost van de Sande huwt met Achten Boudewijn Pauwels
geen kinderen, hij overlijdt voor 4-1-1529
schepen in 1527
6. Barbara van de Sande ongehuwd, overlijdt voor 8-4-1541
7. Merike van de Sande huwt met Joost Matheus Willems
overlijdt voor 8-4-1541
kinderen: Jan Matheus, Katharijn, Marie

 

Op 8-4-1541 vindt er een erfdeling plaats:
1.  Laureys krijgt: "huis, hof, bogart, 2 lopen groot, te Verrenbest, akkerland en weiland"
2. Adriaen en zijn kinderen Mathijs Jan Dircx: de helft van huis, hof, etc. groot 4 1/2 lopen te Verrenbest
3. Joost Matheus Willems, weduwnaar met zijn kinderen, tesamen met Henrick Goyart Goossens van Audenhoven: de andere helft van het huis en twee percelen akkerland.
Verdere verdelingen op 30-1-1542 & 14-5-1543.
Ze beloven jaarlijks 1 Carolusgulden aan de St Odulphuskapel (3-2-1545)