van Kleijnenbreugel

Andere namen:

B Joos Alberts van de Berck     Jan Peter Beselmans  Aldegonids Godefridus Biemans  Barbara Hendrik Boelaarts    Hendrik Jan Boelaerts
C Jan Lambert Peters van Collenborch   Jenneke  van Collenborch   Maria van Collenborch    Aert Gijsbert v Croonenborch
E Elisabetha Gerardusdr. Erven
G Lavraeijs Dirck de Gruijter
H Elisabeth Frans Hoppenbrouwers    Henrick Henrick Anthonis van Houdt   Henricus Antonius Judocus van Houdt    Jenneke van Houdt     Maria  van Houdt
J Goyaerden Lambrecht Jans   Enneke Goijaert Henrick Jansen   Maria Jansse
K Margriet Lenaert Jacob Kemps
L Petronella Christianus van Liemdt    Cathelijn Lodewijck   Adriaan Henricusz van der Loo   Helena Adrianus van der Loo
M Henrick van de Maerselaer   Meriken van de Maerselaer    Peter Jans van de Maerselaer   Willem van de Maerselaer    Peeter Willem Mercx    Wilhelmus Antonius Mercx
N Elisabeth NN
S Barbara van de Sande  Helena Henricus van de Sande  Willem Lenaerts van de Sande   Agnes Scheepens    Jan (Gerit) Alaerts Scheepens   Jan Leendert van de Snepscheut    Leonardus Leenardts van de Snepscheut    Dielis Adriaen Suetrix
V Maria Joannes van de Ven   Petrus van de Ven

 

Algemeen

Waarschijnlijk is Gerrit Jansen, de stamvader van de familie VAN CLEIJNENBREUGEL uit Best, afkomstig is uit het dorpje Kleine-Brogel. Dit ligt in Belgisch Limburg tussen Peer en Achel aan de rivier de Dommel. 
Verbasteringen in de registers van Oirschot en Best: CLEIJNENBROGEL, CLEIJNENBRUGEL en CLENENBRUEGEL.

 

8/9 Adrianus van de Snepscheut x Johanna van Veldhuizen Generatie 4
16/17 Marinus van de Snepscheut x Maria v Drunen Generatie 5
32/33 Lambertus van de Snepscheut x Johanna vd Schoot Generatie 6
64/65 Adriaan van de Snepscheut x Anna vd Meijden Generatie 7
128/129 Johannes van de Snepscheut x Elisabeth de Bresser Generatie 8
256/257 Wilhelmus van de Snepscheut x Helena vd Loo Generatie 9

 

513 Barbara Wilhelmus van Cleijnenbreugel Generatie 10

Barbara Wilhelmus van Cleijnenbreugel [513]
gedoopt Best 7-2-1702, begraven: Best, 13-9-1779
Huwt op 14-7-1726 (Oirschot) met Jan Leendert van de Snepscheut [512] 
Gedoopt Best 27-11-1696
Zoon van Leonardus Leenardts van de Snepscheut [1024] en Aldegonids Godefridus Biemans [1025]. 

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leonarda van de Snepscheut, ged. Best 22-12-1727.
2. Wilhelmus van de Snepscheut, Best 7-11-1730.
3. Allegonda van de Snepscheut, Best 19-10-1732.
4. Maria van de Snepscheut, Best 15-9-1736.


Zie ook: 
van de Snepscheut 
 

5. Wilhelmus van de Snepscheut [256]
Best 22-11-1738. 
Gehuwd met: Helena Adrianus van der Loo(y). [257]
Geboren in 1746, gestorven op 4 augustus 1817 in Oirschot
Dochter van Adriaan Henricusz van der Loo [514] & Elisabetha Gerardusdr. Erven [515]

  

     zie ook: van der Loo

 

1026 Willem Hendricks van Cleijnenbreugel Generatie 11

Willem Hendricks van Cleijnenbreugel [1026]
Geboren ??? in Best, overleden 7-2-1715/16 in Best
Huwt voor de schepenen te Oirschot op 31-5-1699 met Maria Joannes van de Ven [1027]
Gedoopt op 15 november 1680 in Best, overleden 23-3-1733/34 in Best
Dochter van Petrus van de Ven [2054] en Helena Henricus van de Sande [2055]
(Willem tekent de huwelijksakte met een kruisje, Maria zet er haar handtekening onder.) 
Zij wonen te Aarle. Omstreeks 1703 bezit Willem twee koeien en één paard.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barbara
gedoopt Best 14-10-1700.
2. Barbara [513]
gedoopt Best 7-2-1702, begraven te Best op 13-9-1779
3. Maria
gedoopt Best 31-10-1705, begraven te Best op 15-2-1772
trouwt te Oirschot op 16-7-1730 met Peeter Willem Mercx, Gedoopt Best 6-6-1703, begraven te Best op 7-5-1784
zoon van Wilhelmus Antonius en Petronella Christianus van Liemdt. 
Zij wonen onder Aarle en hun kinderen delen op 16-10-1784 de nalatenschap.
4. Joannes
gedoopt Best 8-1-1708.

 

2052  Henrick Jan van Cleijnenbreugel Generatie 12

Henrick Jan van Cleijnenbreugel ]2052]
Gedoopt: Best 1-5-1629, overleden te Best op 11-9-1676
Huwt voor de schepenen te Oirschot op 10-2-1660 met Barbara van de Sande [2053]
Gedoopt: Best 25-9-1631, begraven te Best op 22-10-1693.
Dochter van Willem Lenaerts van de Sande [4106] en Enneke Goijaert Henrick Jansen [4107]

Zie ook: van de Sande

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. Best 24-4-1652, begr. Best 19-12-1702.
2. Maria, ged. Best 12-8-1654.
3. Ida, ged. Best 13-4-1663, trouwt voor de schepenen op 13-2-1694 met Lavraeijs Dirck de Gruijter.
4. Willem Hendricks zie: [1026]

 

4104   Joannes Gerardus van Cleijnenbreugel Generatie 13

Joannes Gerardus VAN CLEIJNENBREUGEL [4104]
Geboren ???, overleden ???
Huwt met Agnes Scheepens [4105]
Geboren ???, overleden ???
Dochter van Jan (Gerit) Alaerts Scheepens [8210] en Meriken van de Maerselaer [8211] 
Meriken is de dochter van Peter Jans van de Maerselaer [16422].
Jan deelt op 25-2-1640 mee in de nalatenschap van zijn schoonouders.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henricus 
gedoopt: Best 1-5-1629 zie: [2052] 
2. Maria
gedoopt Best 16-9-1630
3. Gerardus
gedoopt Best 3-4-1632, begraven Best 11-8-1654.
4. Maria
gedoopt Best 21-11-1634
huwt te Oirschot op 28-1-1662 met Jan Lambert Peters van Collenborch. 
Hun kinderen zijn Jenneke en Maria. 
Jan Lambrechts van Collenberch maakt op 19-5-1664 zijn testament.
5. Peter
gedoopt Best 17-2-1637
6. Joannes
gedoopt Best 18-3-1639, begraven Best 19-4-1659.
7.  Andreas
gedoopt Best 20-12-1641
8. Barbara
gedoopt Best 18-11-1643
huwt te Oirschot op 25-1-1672 
met Henrick Henrick Anthonis van Houdt, alias Waersgaren
(Hij wordt naar zijn beroep ook Meulenmeesters genoemd.) Henrick is gedoopt Best 15-12-1646 
zoon van Henricus Antonius Judocus en Elisabeth. Zij wonen te Woensel. 
Dochters: Maria  van Houdt en Jenneke van Houdt, die getrouwd is met Joos Alberts van de Berck. 
Barbara is weduwe in 1680". 
Zij hertrouwt op 12-12-1683 te Oirschot met Jan Peter Beselmans, weduwnaar van Maria Jansse, uit Zeelst.

Jan koopt op 21-1-1632 een stuk akkerland te Verrenbest van Aert Gijsbert van Croonenborch.

Op 12-4-1644 leent hij 400 gulden aan de gemeente Oirschot. De vrouw van Jan Geridt van Cleijnenbreugel is tapster te Best. Henrick en Andries, zoons van Jan van Cleijnenbreugel verklaren op 27-3-1663 dat zij Cathelijn Lodewijck hebben gezien ten huize van hun vader, en dat zij Elisabeth Frans Hoppenbrouwers gezien heeft in slechte toestand. Op 3-4-1663 verhuurt Jan een stede, gelegen aan de Heuvel te Oirschot aan Evert Roelant Eeckerschot.

Jan en Agnete maken op 20-10-1665 hun testament. Jan wordt nauwelijks twee maanden later, op 8-12-1665, te Best begraven. Neeske verhuurt als weduwe op 31-12-1669 een stede aan Dielis Adriaen Suetrix.

De kinderen delen in 1677 de nalatenschap van hun ouders, nadat hun moeder Agneeske afstand gedaan van de tocht in de onroerende goederen. Zij woont in het "grooten woonhuijs" te Verrenbest, dat Peter krijgt toebedeeld. Agnes wordt begraven te Best op 4-10-1680.

 

8208   Gerrits Jans van Cleijnenbreugel Generatie 14

Gerrit Jans VAN CLEIJNENBREUGEL [8208] 
Geboren ???, overleden te Best in juni 1631, woont te Best, 
Huwt met Barbara Hendrik Boelaarts [8209]
Geboren ???, overleden te Best op 18-4-1624
Dochter van Hendrik Jan Boelaerts [16418] en Margriet Lenaert Jacob Kemps [16419]

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Henricus
geboren ± 1584
2. Odulphus
geboren ± 1591
3. Joannes zie: [4104]
4. Peter
geboren ± 1600, overleden op 9-11-1653
Belooft op 19-5-1626 de som van 200 gulden aan Hendrick, zijn broeder". 
Op 12-4-1644 leent Peter 160 gulden aan de schepenen van Oirschot. 
In 1650 wordt Peeter vermeld als gewezen kerkmeester. 
Peter maakt, met zijn zuster Mariken, op 1-11-1653 zijn testament. 
5. Mariken
geboren ???, begraven te Best op 6-2-1670
Zij erft in 1653 van haar broer Peter. 
Mariken maakt een nieuw testament op 15-10-1656. Zij legateert aan Barbara, de dochter van haar broer Tholof. Vervolgens testeert zij op 13-8-1661 en op 23-10-1668. 
De kinderen van haar broers delen op 30-4-1670 de nalatenschap van Merike Geraerts van Cleijnenbreugel, hun "moeijtje.
6. Joanna
geboren ???, overleden Best 25-9-1625.

Gerrit van Cleijnenbreugel bezit een brouwhuis te Verrenbest. Willem soon wijlen Henrick van de Maerselaer transporteert op 19-2-1590 een beemd te Verrenbest in de Vleut, welke hij van de gemeente gekocht heeft, aan Gerard Jans van Cleijnenbreugel.
Op 11-3-1598 gelooft Gerard als schuldenaar principaal 250 gulden aan Goyaerden Lambrecht Jans. De schuld wordt op 7-3-1601 afgelost. Gerit is kerkmeester van de fabriek van St. Odulphus te Best. In 1619 ontvangen de kerkmeesters van de St. Pieterskerk te Oirschot 8 gulden 19 stuivers en 1 penning van Gerit van Cleijnenbreugel voor afval van eikebomen, na aftrek van twee geleverde eikeboompjes gepoot op de gemeenten en na aftrek van verteer.
De kinderen delen op 5-7-1631 de nalatenschap.

Bron:
GENEALOGIE VAN CLEIJNENBREUGEL Campinia, jaarjang 29, 1999, blz 29-52 (auteur: A. Neggers)