Biemans

Bijemans    Bijmans

Aldegondis Godefridus [1025]    Godefridus Joannes Godefridus (Goort) [2050]    Johannes Godefridus (Jan) [4100]     Goort [8200]    Hendrik [16400]

juni 2008

Andere namen:

G Goort Janse van Geloove
H Adrianus de Harnismakers    Joanna (Jenneken) de Harnismakers 
O Henricus Gijsbert Corsten Oomen    Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen 
P Adriaan Papen
S Joannes B. Schellekens   Leonardus Henricus van de Snepscheut    Leonardus Leenardts van de Snepscheut
V Heylken Aerts Verhoeven    Marten Nicolaes Vlemincx

 

8/9 Adrianus van de Snepscheut x Johanna van Veldhuizen Generatie 4
16/17 Marinus van de Snepscheut x Maria v Drunen Generatie 5
32/33 Lambertus van de Snepscheut x Johanna vd Schoot Generatie 6
64/65 Adriaan van de Snepscheut x Anna vd Meijden Generatie 7
128/129 Johannes van de Snepscheut x Elisabeth de Bresser Generatie 8
256/257 Wilhelmus van de Snepscheut x Helena vd Loo Generatie 9
512/513 Jan Leendert van de Snepscheut x Barbara Wilhelmus van Cleijnenbreugel Generatie 10

 

1025 Aldegondis Godefridus Biemans Generatie 11

Aldegondis Godefridus Biemans [1025]. (Alegonda Goort Bijemans)
G
edoopt op 16-11-1666 in Oirschot Getuigen Henrricus Oomen &  Godefrida Verhoeven en gestorven op 8 augustus 1730
dochter van Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans [2.050] en Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2.051].
Huwt, 29 jaar oud, op 5 februari 1696 te Best (
op 20-01-1696 in Oirschot in ondertrouw) met 
Leonardus Leenardts van de Snepscheut, 31 jaar [1024] (schepen)
Geboren ▒ 1665 in Verrenbest, gestorven op 10 september 1716  
Zoon van
Leonardus Henricus van de Snepscheut [2048] en Heylken Aerts Verhoeven [2049]

Zie ook: 
van de Snepscheut 
 

Leendert Leenderts van de Snepscheut en Alegonde Goort Biemans maken op 9 november 1696 hun testament bij notaris Jacob van Nahuys, Oirschot (Inv. 221-230, Folio 35)
Op 14 mei 1698 huurt Leendert voor de periode van 8 jaar een stede te Naastenbest van Willem Baudewijns (Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 221-230, Folio 87)
Schuldbekentenis op 25-11-1699: Goijaert Dircx van den Heuvel verklaart schuldig te zijn aan Lenaerts van den Snepscheut, de broer van zijn vrouw, schuldig te zijn een som van 93 gulden met een interest van 4 gulden en 10 stuivers (Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 163-170, Folio 49) (In deze akte wordt ook vermeld dat IJken Lenaerts reeds is overleden.)
De schuld is na ruim 6 jaar ge´ncasseerd op 28 februari 1706.
Op 28-02-1703 verklaren Leendert van de Snepscheut en zijn vrouw Aldegonde Biemans op verzoek van Dirck Peters van Doormaelen, dat Catharina van de Wouw, wed. Jan van Rijssen, gedwongen moest worden aan haar betalingsverplichting te voldoen (Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 221-230, Folio 158) 
Leendert was gedurende zijn leven ook schepen. In 1708 (inv 171-177, fol 173) wordt hij nl. genoemd als inwoner van Best en oud-schepen.

Kinderen:

1. Joannes Leonardus van de Snepscheut [512]
Gedoopt op dinsdag 27 november 1696 te Best, gestorven op 6 oktober 1739 in Best 
Peter: Gisbertus Paulus van Croonenburgh, Meter: Maria vrouw van Franciscus Mickers
(ipv meter: Joanna vrouw van Theodorus de Brauwer)
2. (Anna) Maria van de Snepscheut, gedoopt op 20 oktober 1698 te Best Getuigen: Guilielmus Arnoldus Verhoeven & Joanna vrouw van Godefridus van Gelooven
Op 24 juni 1725 gehuwd met Joannes B. Schellekens (op 09-06-1725 in ondertrouw)
12-10-1733: Testament van Annemij Leenders vdS & Jan Baptist Schellekens
Getuigen: Daniel Janse de Croon, Hendrik Jans Verhoeven(NA Oirschot, Inv 249-260, fol 158)
3. Godefridus van de Snepscheut, gedoopt op donderdag 13 januari 1700/01 te Best, Peter: Theodorus Joannes de Brauwer Meter: Barbara weduwe van Godefridus van den Heuvel, begraven op 17 juli 1742 in Best 
(geen verdere gegevens)
Op 11-04-1742 maakt Goort Leendersbij bij notaris Cornelis van Noort in Oirschot zijn testament (Inv. 261-270, Folio 162)
(getuigen: Michiel de Leest & Francis Jasper Neggers, functie Onbekend: Anthonij Jansen v Cuijck)
4. Henricus van de Snepscheut, gedoopt op donderdag 14 december 1702 te Best Peter: Gerardus Joannes Goossens Meter: Maria weduwe van Martinus Vlemincx
(geen verdere gegevens)
R.Oirschot/Best, 247, fol 45, sept 1749: Hendrick Lenderts van de S & Adriaen Wouters van Kerckoirle worden genoemd bij het transport van de akker aan de kerk of 12 apostelen
5. Josephus van de Snepscheut, gedoopt op woensdag 12 november 1704 te Best Peter: Mathias Henricus Baeijens Meter: Joanna vrouw van Gerardus Henricus de Roij
(geen verdere gegevens)
6. Helena van de Snepscheut, gedoopt op woensdag 2 februari 1707 te Best Peter: Antonius Adrianus Essens Meter: Maria Godefridus van den Heuvel
Huwelijk op 8 februari 1739 in Oerle met Adriaan Papen te Oerle.

 

2050  Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans Generatie 12
Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans [2.050], 
Gedoopt op  dinsdag 17 maart 1637 in Best
(Peter: Andreas Henricus ipv Rutgerus Verhoeven Meter: Mechtildis Nicolaus ipv Mechthildis Henricus) en overleden op 21-11-1672 in Oirschot, 35 jaar oud.
zoon van Johannes Godefridus (Jan) Biemans [4.100] en Joanna (Jenneken) de Harnismakers [4.101]. 

Huwelijk (nadat zij op 05-06-1660 in Oirschot in ondertrouw zijn gegaan.), 23 jaar oud, op 24-06-1660 in Oirschot  met
Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2.051]
, 19 jaar oud, 
gedoopt op 19-10-1640 in Best
(Getuige Gisbertus Christianus Oomen, Aleijdis Joannes Lambertus ipv Barbara Jordanus)
dochter van Henricus Gijsbert Corsten Oomen [4.102] en NN [4.103]. 

zie ook "Oomen"

2e huwelijk van Mariken
op zondag 2 juni 1680 Oirschot, Ondertrouwdatum: 11-5-1680
met  Marten Nicolaes Vlemincx, Notel
Getuige 1 bij ondertrouw: Nicolaus Hoppenbrouwer, Getuige 2 bij ondertrouw: Joannes Nicolaus Vleminx Huwelijk: Getuige 1: Egidius Jans van Loo, Getuige 2: Gerardus Jan Wijtens

Schuld
bekentenis
Op 30-04-1669 verklaart Goijart Jan Bomans (bij Notaris Henrick Leermakers, sr. in  Oirschot) een som van 100 gulden.schuldig te zijn aan Goiart Matijssen van Haren 
Personen:  Goijart Jans Bomans,  Goiart Matijssen van Haren
Jan Matijssen van der Achter & Lenart Aerts de Roij Getuigen
Verhuur Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot,  Huurovereenkomst Datum: 13-01-1672
Inhoud: Maria Oomen, weduwe van Marten Vlemincx, verhuurt een stede en hof aan Jan Peeters van Eersel.
Personen:
Goort Jan Biemans Wijlen
Jan Biemans
Jan Peeters van Eersel
Maria Oomen
Marten Nicolaes Vlemincx Wijlen
Dirck Goorts van den Heuvel & Franck Paulus van den Acker (beiden momboir)
Henrick Dirck Huijskens & Peeter Adriaens de Vosch  Getuigen
Testament Op 01-12-1680 maakt Hendrick Gijsberts Corstens Oomen zijn testament bij notaris Johan Leermakers ,Oirschot
1 Henrick Gijsberts Corsten Oomen (Notel, kan niet schrijven)
2 Meriken Oomen
3 Goijaert Jan Biemans overleden
4 Martten Nicolaes Vlemincx
5 Peeter Verheijden & Jan Janssen van Boxtel getuigen
Verhuur Henrick Gijsbert Oomen verhuurt aan Dirck Faessen van Liempd voor vier jaar een hofstede in Aarle, toebehorende aan zijn kleinkinderen en nu bewoond door Denis Jans Haubraecken (28-03-1683, Notaris Johan Leermakers ,Oirschot)
 Personen
1 Henrick Gijsbert Corsten Oomen kan niet schrijven
2 Dirck Faessen van Liemdpe kan niet schrijven
3 Goort Jan Bijemans overleden
4 Meriken Henrick Oomen
5 Denis Jans Haubraecken
6 Jan Rut Erffven borg ; kan niet schrijven
7 Dirck Jan Aerts borg ; kan niet schrijven
8 Joannes Stockelmans &  Jan Adriaens van Overbeeck getuigen
Testament Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Testament, 01-08-1709
Inhoud: Meriken Henricx Omen, weduwe van Marten Niclaessen Vlemincx en voorheen weduwe van Goijart Janssen Biemans, maakt haar testament.
Personen:
Goijaert Janssen Biemans Wijlen
Marten Nicolaessen Vlemincx Wijlen
Meriken Henricx van Omen
Jan Roovers Belendend
Dielis van Collenbergh & Jan Pouwels van Cuijck Getuigen
Toponiemen:  Den Hagenacker, Notel, Drije Heijveltiens Notel, Notel

Kinderen van Goort en Mariken:

1 Aldegondis Godefridus (Aleijdis) Biemans [1.025], gedoopt op 16-11-1666 in Oirschot, overleden, 63 jaar oud en zij is begraven in Best op 8 augustus 1730.
Huwelijk op 5-2-1695 in Oirschot met Leonardus Lenardt van de Snepscheut [1.024],
2 Joanna Godefridus (Jenneken) Biemans. gedoopt op 8-7-1668 in Oirschot (Getuigen Godefridus Theodorus van den Heuvel & Barbara Godefridus van den Heuvel)
Huwt op zondag 5 februari 1696 Oirschot (ondertrouwdatum: 21-1-1696) met Goort Janse van Geloove (Verrenbest)
Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 143, Folio 21 Inventaris Datum: 15-04-1701
Inhoud: Inventaris van meubilaire erfgoederen van Goijaert Jans van Geloove en wijlen zijn vrouw, welke zijn nagelaten aan hun kind.
Personen:
Jenneken Goijaert Biemans Wijlen
Goijaert Jans van Geloove Verrenbest Weduwnaar
Jan Anthonis van Geloove & Andries Willems van Engelandt Getuigen
Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot:  Huwelijkse voorwaarden opo 15-04-1701:Inhoud: 
Goijart Jans van Gelove en Anna van Engelandt maken hun huwelijkse voorwaarden.
Personen:
Jenneken Goijart Biemans Wijlen
Anna van Engelandt, Anthoni van Engelandt Vader 
Goijart Jans van Geloove, Jan Anthonis van Geloove Vader 
Marten Henricx van Roij Momboir 
Rutger Janssen van Tilborgh Best & Andries Willems van Engelandt Best Getuigen
Toponiemen: Best
3 Joannes Biemans. gedoopt op donderdag 18 juni 1671 in Oirschot (Peter: Adrianus Scepens Meter: Maria van den Velde)

 

4100   Johannes Godefridus (Jan) Biemans Generatie 13

Johannes Godefridus (Jan) Biemans [4.100] 
geboren in Best
zoon van Goort Biemans [8.200]
Huwelijk op 18-01-1633 in Best met 
Joanna (Jenneken) de Harnismakers [4.101].
dochter van Adrianus de Harnismakers [8.202]. 

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Barbara Biemans gedoopt op zaterdag 30-12-1634 in Best, doopgetuigen: Godefridus Joannes & Catharina Henricus van Audenhoven

2 Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans [2.050]. gedoopt op dinsdag 17-03-1637 in Best, (Peter: Andreas Henricus ipv Rutgerus Verhoeven, Meter: Mechtildis Nicolaus ipv Mechthildis Henricus)  overleden op 21-11-1672 in Oirschot, 35 jaar oud.
Huwelijk, 23 jaar oud, op 24-06-1660 in Oirschot met Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2.051], 19 jaar oud (gedoopt op 19-10-1640 in Best)(ondertrouw  op 05-06-1660 in Oirschot)(Getuigen: van der Achter &  Frentrop,  bij ondertrouw: van Nahuys & Frentrop)
dochter van Henricus Gijsbert Corsten Oomen [4.102] en NN [0.004.103]
3 Elisabeth Biemans gedoopt op 21-12-1637 in Best.
4 Joannes Biemans. gedoopt op 17-06-1643 in Best (getuigen: Petrus Henricus Joannes & Ida Paulus van Croonenborgh)

 

8200   Goort Biemans Generatie 14

Goort Biemans [8.200], 
zoon van Hendrik Biemans [16.400]
huwelijk met NN

Kind uit dit huwelijk:
1 Johannes Godefridus (Jan) Biemans [4.100], geboren in Best.
Jan trouwde op 18-01-1633 in Best met Joanna (Jenneken) de Harnismakers [4.101].
dochter van Adrianus de Harnismakers [8.202].
Mogelijk nog meer kinderen, op dit moment nog niet bekend

 

16400   Hendrik Biemans Generatie 15

Hendrik Biemans [16400], 
huwelijk met NN

Kind uit dit huwelijk:
1 Goort Biemans [8200]
Mogelijk nog meer kinderen, op dit moment nog niet bekend