Familie van de Snepscheut    
uit

SNEPSCHEUT ( N.B.)
dit lag (ligt) in een driehoek tussen Oirschot - Best - Boxtel

Betekenis van de naam "Snepscheut",   kaarten  & schrijfwijzen   >>>>>  

januari 2014

Snelkoppelingen naar de verschillende generaties
21 20 19 18 17 16 15 14  
Maes Henric Thomas Henric
Thomaesz
Hr
Thomas
Henrick Henric
de
oude
Henrick
de jonge

[8192]
 
13 12 11 10 9 8 7 6 5
Henricus
Henricus

[4096]
Leonardus
Henricus

[2048]
Leonardus
Lenardt

[1024]
Joannes
Leonardus

[512]
Wilhelmus
[256] 
Johannes
[128]
Adriaan
[64]
Lambertus
[32]
Marinus
[16]

Andere namen die op deze pagina voorkomen: 

A

Henrica Zegert van Aerle  Heilwich van Aken  Adriaan van Asselt (Asveldt)  Gradus van Asselt (Asveldt)

B

Antonis van de Berck  Johanna van den Besselaar  Aldegondis Godefridus Biemans  Antonius Hubert van den Biggelaar  Gertrudis van den Biggelaar   Hendrina van den Boer   Elisabeth de Bresser Gijsbertus de Bresser  Dirk van de Broek  Theodora van de Broek  Anna Peter van den Broek

C

Petronella Joannes Colen   Peter Peter Peter de Coningh  Johanna van Cuijk  

D

Mathijs Geraertsoen Dircx  Engelbertus van Drunen, Maria van Drunen  Petronella van den Dungen
E Elisabetha Gerardusdr. Erven
F Willem Frank  Margo Fransen   
G Adriaan van Gorcum
H Elken Hendriks  Aleyt Mathijs Hendrix  Godefridus Theodorus Goyaert van den Heuvel  Cornelis Huyberts
J Gerardus Jonkers
K Johanna Karssemakers   Jacobus Kerssemakers    Barbara Wilhelmus van Kleijnenbreugel 
L Christina van Laarhoven  Catharina Leermakers  Helena Adrianus van de Loo  Adriaan Henricusz van de Loo Diercx Lucassen  Willem Willem Lucassen
M Joannes van de Merendonck    Anna van der Meijden  Hendrikus van der Meijden  Petronella Henricus van der Meijden  
N Lisbet NN
P Adriaan Papen     Andries Peijnenburg   Cornelis Peijnenburg  
S Francijna van de Sande   Cornelia Peeters Schepens    Joannes B Schellekens  Adriaan Schoonens  Hendrikus Schoonens  Lambert van der Schoot  Jan Henrick Luyprecht  van der Schoot  Johanna van der Schoot  Helena Sleeuwen  Maria Smulders   Ida Leonardus Stockelmans  
T Andries Timmermans
V Anthony van de Ven  Petronella van de Ven  Heylke Aerts Verhoeven  Godefridus Verstraalen  Nicolaa Verstraalen  Jenneken Willem Rutgerus van de Vleuten  Johanna Maria van de Voort  Johannes van de Voort

Het eerste deel van dit verhaal is in elkaar gepast. Van een aantal van deze generaties staat vast dat ze op elkaar aansluiten, maar tussen generatie 14 en generatie 15 is er sprake van een "missing link". Er is in de archieven nog geen "bewijs" gevonden. 

Vanaf generatie 14 staan bij diverse personen nummers tussen haken "[.....]" vermeld. Dit zijn de nummers uit de kwartierstaat.Generatie 21 (?)

Maes van de Snepscheut

Thomas komt voor in schepenaktes: 1365-1367.
Ook op fol 71v (1340) komt een Thomas van de Snepscheut voor en in Campinia wordt hij geregeld genoemd,  ondermeer als vader van Henric (2-6-1392)


Maes woonde mogelijk in Snepscheut, een gehucht met maar een paar huisjes dicht bij Oirschot. Dat gehucht staat ook nog op landkaarten uit de 19e & 20e eeuw. Later werd de naam om onduidelijke redenen veranderd in Snepseind. Dit is ook nu nog de kadastrale benoeming van een stuk grondgebied in de gemeente Oirschot.

In de oorkonden van de schepenenbank van Oirschot komt verscheidene keren een Thomas van de Snepscheut voor. Hij heeft diverse schepenoorkondes ondertekend (1392-1394). Van hem weten wij alleen, dat hij in oorkonden vermeld staat in verbinding met aan- of verkoop van grond op erfpacht.
Ook op diverse folio's uit de Cijns/Br III (1392) komt een Thomas voor 
Van een huwelijk en eventuele andere kinderen is nog niets bekend.

Generatie 20 (?)

Henric van de Snepscheut
▒ 1400

In Campinia (jrg I, 195) wordt hij genoemd als zoon van Maes (2-6-1392). Ook in jrg II, 22 komt hij nog een keer terug op deze manier.
In diverse oorkonden (Index Oirschotse oorkonden 1300-1500) komt hij voor.
Ook hier geen gegevens over echtgenote en eventuele overige kinderen.

Generatie 19 (?)

Thomas van de Snepscheut
Gestorven voor 1463

In de rechterlijke archieven komt hij tussen 1463 en 1495 diverse keren voor. Hij is volgens deze archieven (RA122A, 15v, 1463) in of voor 1463 overleden. Hier wordt nl voor het eerst over zijn erfgenamen gesproken.
Er is ook sprake van een Claens van de Snepscheut. Het is niet duidelijk of hij familie is. Hij komt later ook niet meer voor.
Kind:

1. Henric van de Snepscheut

Huwt met Lisbet. 
overleden voor 1508. 
Veel van de navolgende informatie uit de R.A. (1540 - 1640) van Oirschot komt uit de bewerkingen van  J. Toirkens.

Generatie 18 (?)

Henric Thomaesz van de Snepscheut
Is voor 1508 gestorven 
Gehuwd met Lisbet NN

Henric (en zijn kinderen) komen veel voor in de archieven van 1463 - ▒ 1508. (Of er meer kinderen zijn geweest is niet duidelijk)
Ook hij is schepen geweest. Zijn handtekening staat in deze periode onder veel stukken.

1. Thomas van de Snepscheut
Geboren rond 1475en gestorven op 7 Februari 1540/41.
2. Margaretha van de Snepscheut, gestorven voor 1557, 
gehuwd met Jan Henrick Luyprecht van der Schoot 
(1557 erfenis, erfenis, erfenis, erfenis, erfenis)
3. Dingen van de Snepscheut, 
gehuwd met Willem Willem Lucassen

Zoon Thomas kon priester worden. In diverse oorkonden komt hij later voor als "heer", wat zoveel betekent als priester.
In deze periode schijnt het heel gewoon te zijn geweest dat priesters kinderen hadden.

Generatie 17 (?)

Heer Thomas van de Snepscheut
Geboren rond 1475
Gestorven op 7 Februari 1540/41.

Heer Thomas van de Snepscheut was ook Kantor van het hoge Altaar van St. Petrus te Oirschot. 
Wie de moeder van de kinderen van Thomas was, is niet bekend. 
Archief:
39v)1557  39v1557   

Kinderen:

1. Henrick van de Snepscheut
Hij wordt in de archieven diverse keren genoemd. In de meeste gevallen als overleden vader van zijn minderjarige kinderen.
2. Willem van de Snepscheut
Hij komt in de archieven erg veel voor, onder meer in verband met de minderjarige kinderen van zijn broer Henrick, die op dat moment al overleden is: 
49v)1545
  81v)1545   82)1545   50v)1546  39)1557    39v)1557  39v1557  68v+69+69v)1557
  Willem huwt met Heilwich v Aken (rond 1545). 
Zowel hij als Christoffel verdwijnen langzamerhand uit beeld. 
Er zijn ook kinderen uit het huwelijk van Willem en Heilwich, in 1557 wordt namelijk gesproken over de minderjarige kinderen van Willem.
(
Bijdrage aan het gasthuis 1548
(koop Zwartvoortbeemd & verkoop akkerland 1548) 
(koop beemd  & rente 1553)   
(1554: koop & verkoop Swertvoortbeemd, rente, rente, aflossing)
3. Heer Christoffel van de Snepscheut
Christoffel verkoopt in januari 1545 bep. aanspraken aan zijn broer Willem.
4. Gielis 
  Hij komt voor in het archief van 1525-1527 waar wordt gesproken over een Gielis als zoon van Hr. Thomas. 
  Mogelijk zijn er nog meer kinderen.

Generatie 16 (?)

Henrick van de Snepscheut
Gestorven voor 1545
Gehuwd met Elken Hendriks


Kinderen:

1. Henrick (de Oude) van de Snepscheut
Geboren voor 1550
2. Elisabeth van de Snepscheut, gehuwd met Adriaan van Gorcum 
(verkoop vd beemd "Bijvinck" 1557)
(verkoop v akkerland, 1562)
3. Onmondig(e) kind(eren) 
49v)1545   81v)1545   82)1545  50v)1546
Hoeveel kinderen het hier betreft is onduidelijk. Mogelijk zijn dit dus enkel  Henrick en Elisabeth, maar misschien ook nog anderen. In 1545/47 waren ze in ieder geval nog te jong om met naam vermeld te worden. 
In 1570 komt in een archiefstuk ook Jan Henricks van den Snepscheut als belendend perceel voor. Mogelijk dus ook nog een zoon.
Later (in 1616) komt nog een Christijn voor, die alles nalaat aan haar moeder. Mogelijk dus een dochter.

In 1557 bedanken Elisabeth en Henrick hun oom Willem voor het behartigen van hun belangen in de periode toen ze nog jonger waren. 39v)1557

Generatie 15 (?)

Henrick (de Oude) van de Snepscheut
Geboren voor 1550
Gehuwd met Aleyt Mathijs Hendrix

Ook hij is geregeld te vinden in de archieven:

verkoopt aan zijn zwager het 1/4 deel van een jaarlijkse rente, 1562
verkoop v akkerland, 1562
verkoopt 1/2 beemd, 1563
te ontvangen rente, 1563
kopen ve huis, tuin, grond etc. in Oirschot herdgang Verrenbest, 1567
verkoop huis, rente, 1569
koop akker, 1570
koopt de helft van een rente, 1571
verkoopt 1/2 akker, 1573 in deze akte komt ook nog neef "Thomas Henricks" voor (mogelijk een zoon van Willem, Gielis of Christoffel, kan natuurlijk ook nog van moeders kant zijn)
1573   boedelverdeling,   1/2 stuk land    56 gulden    verkoop Gemeijne Braecke    garantie  
erfenis Henrick de oude1623

Kinderen:

1. Henrick (de Jonge) van de Snepscheut 
Gestorven op 23 augustus 1635 
2. Mariken van de Snepscheut
Gehuwd met Diercx Lucassen 
3. Frans van de Snepscheut
Is waarschijnlijk wel gehuwd, want er is sprake van een dochter: Henrickske 
(geen verdere gegevens)
4. Jacob van de Snepscheut  Is ook gehuwd. 
Gestorven op 2 september 1661 in Spoordonk. 
Van hem is bekend dat hij 4 kinderen had: 
Henrickske, Jan, Marieke & Peter (
nakomelingen)
5. Mathijske van de Snepscheut
Gehuwd met Mathijs Gerartsoen Dircx op 15 oktober 1602 in Oirschot
betaling bedrag minderjarige kinderen  1623

Vanaf ongeveer deze tijd heb ik ook veel gebruik kunnen maken van de Doop-, Trouw- & Begraafboeken (DTB's). Generatie 14

Henrick (de Jonge) van de Snepscheut [8192]
Gestorven op 23 augustus 1635
Gehuwd met Jenneken, Willem Rutgerus van der Vleuten [8193]
d.v. Willem Rutgerus van der Vleuten [8193] &
Heijlke van den Oudenhoven [16.387] (gezin)

 

Archief:
boedelverdeling moeder v Jenneke, 1592
koop delen land  boedelscheiding  belofte  verdeling  verkoop v aanspraken  koop erfdeel 1597
aflossing erfpacht  erfenis Henrick de oude1623
koopt grond 1625
boedelverdeling 1640

Kinderen:

1. Frans van de Snepscheut (nakomelingen)
genoemd als belendend perceel in een akte van 1600 (R.A. Oirschot, boek 145B, fol 206)
2. Guielmus van de Snepscheut  
Gestorven in Best op 18 februari 1640/41 
(geen verdere gegevens)
3. Heylke van de Snepscheut  
Gestorven op 31 januari 1670
Op 11-11-1669 maakt Heylke haar testament bij Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot (Inv. 46, Folio 78v)
Op 6 juli 1676
(Inv. 201-220, Folio 4v) verklaart Willem Frans van de Snepscheut bij notaris Jacob van Nahuys in Oirschot dat Quirijn Hendricks van de Snepscheut ca. 6 jaar geleden een derde gedeelte van de erfenis van Heijltgen Hendricx van de Snepscheut heeft ontvangen
4. Henricus Henricus van de Snepscheut [4096]
5. Maria van de Snepscheut
Gehuwd met Cornelius Huyberts

Generatie 13

Henricus Henricus van de Snepscheut [4096]
Gestorven op 23 augustus 1651
Gehuwd op 6 februari 1623/24 met Ida Leonardus Stockelmans  [4097]
Ida is gestorven op 11 maart 1633/34

Archief:
boedelverdeling 1640

Kinderen:

1. Leonardus Henricus van de Snepscheut [2048]
Geboren op 21 december 1624
2. Aleydes van de Snepscheut
Geboren 6 juli 1626 
(geen verdere gegevens)
3. Quirinus (Crijn) van de Snepscheut
Geboren op 17 augustus 1628, gestorven op 3 januari 1699/1700 
(
nakomelingen)
4. Maria van de Snepscheut
Geboren op 18 mei 1631, gestorven op 20 november 1692 

Op 22 juli 1669 maakt Maria haar testament bij notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot Inv. 46, Folio 46, Testament, 22-07-1669, op  14 maart 1678 gebeurt dit opnieuw (Inv. 145-150, Folio 108)

Op 14 maart 1678  stelt Maria zich borg voor broer Quirinus inzake een geldlening (
Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 145-150, Folio 103)
5. Johannes (Munck) van de Snepscheut 
Geboren op 16 januari 1633/34. 

Generatie 12

Leonardus Henricus van de Snepscheut [2048]
Geboren op 21 december 1624 
Gehuwd op 30 november 1653 te Oirschot  
met Heylken Aerts Verhoeven [2049]

Heylke huwt later nog een keer: Antonis vd Berck
(Inv. 236-241, Folio 102, Testament, 4-5-1684)
In de kwartierstaat loopt de tak van Heylke Aerts Verhoeven ook nog enkele generaties verder.

Op 24 november 1681 maakt (schoon)vader Aert Adriaens Verhoeven bij Notaris Heribert van Audenhoven in  Oirschot (Inv. 145-150, Folio 304) zijn testament.
21 december 1681: Goijaert Dircx van Cleijnenbreugel verklaart voldaan te zijn met de ontvangst van 60 gulden, uit handen van Elizabeth Verhoeven, welke Lenaert Henricx van de Snepscheut van zijn vrouw op 24-1-1659 had geleend.(Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 145-150, Folio 308)

Kinderen:

1. Allegonda van de Snepscheut 
(geen verdere gegevens)
2. Ida Leenders van de Snepscheut
overleden voor 7 februari 1699
(Op deze datum wordt nl gesproken over de huwelijkse voorwaarden tusen Goijaert Dircx van den Heuvel en Cornelia Peeters Schepens)
Gehuwd op 2-2-1683 met Godefridus Theodorus Goyaert van den Heuvel. 
(Er is bij dit huwelijk sprake van dispensatie vanwege 4e graads bloedverwantschap)

Overeenkomst op 23-01-1687: Goijaert Dircx van den Heuvel heeft een akkoord gesloten met zijn broer Dielis Dircx van den Heuvel over hun gemeenschappelijke goederen en effecten. (Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 151-157, Folio 471)  De achternaam van Ida wordt in deze akte gespeld als "Snepschut".
Op 25 november 1699 verklaart Goijaert Dircx van den Heuvel schuldig te zijn aan Lenaerts van den Snepscheut, de broer van zijn vrouw, een som van 93 gulden met een interest van 4 gulden en 10 stuivers (Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 163-170, Folio 49).

3. Jenneke Leenders van de Snepscheut 
Huwt op 18-1-1683 met Peter Peter Peter de Coningh. 
Jenneken is begraven op 26-11-1694 in Best.
17-02-1703: Verklaring afgelegd betreffende de erfenis van de eerste echtgenote van Peeter Peeters de Conincken het vruchtgebruik ervan. (Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 163-170, Folio 294
20-02-1703: Akkoord tussen Peeter Peeters de Coninck en zijn vrouw ter eenre en Anthonis Goordts van den Berck ter andere zijde, waarbij de eerste partij verklaart schuldig te zijn aan van den Berck een som van 48 gulden en 10 stuivers.(Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 143, Folio 47) Dat Jenneke al zou zijn overleden wordt in deze akte niet expliciet vermeld.)
4. Leonardus Lenardts van de Snepscheut [1024]
Gestorven op 10 september 1716 in Best.

 

Generatie 11

Leonardus Lenardts van de Snepscheut [1024]
Geboren ▒ 1665 in Verrenbest, gestorven op 10 september 1716  
Gehuwd op 5 februari 1696 te Best  
met Aldegondis Godefridus Biemans (Alegonda Goort Bijemans)  [1025]
Geboren ca. 1667 in Verrenbest en gestorven op 8 augustus 1730
dochter van 
Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans [2050] en Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2051]

meer info:  Biemans  &   Oomen

Leendert Leenderts van de Snepscheut en Alegonde Goort Biemans maken op 9 november 1696 hun testament bij notaris Jacob van Nahuys, Oirschot (Inv. 221-230, Folio 35)
Op 14 mei 1698 huurt Leendert voor de periode van 8 jaar een stede te Naastenbest van Willem Baudewijns (Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 221-230, Folio 87)
Schuldbekentenis op 25-11-1699: Goijaert Dircx van den Heuvel verklaart schuldig te zijn aan Lenaerts van den Snepscheut, de broer van zijn vrouw, schuldig te zijn een som van 93 gulden met een interest van 4 gulden en 10 stuivers (Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 163-170, Folio 49) (In deze akte wordt ook vermeld dat IJken Lenaerts reeds is overleden.)
De schuld is na ruim 6 jaar ge´ncasseerd op 28 februari 1706.
Op 28-02-1703 verklaren Leendert van de Snepscheut en zijn vrouw Aldegonde Biemans op verzoek van Dirck Peters van Doormaelen, dat Catharina van de Wouw, wed. Jan van Rijssen, gedwongen moest worden aan haar betalingsverplichting te voldoen (Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 221-230, Folio 158) 
Leendert was gedurende zijn leven ook schepen. In 1708 (inv 171-177, fol 173) wordt hij nl. genoemd als inwoner van Best en oud-schepen.

Kinderen:

1. Joannes Leonardus van de Snepscheut [512]
Gedoopt op 27 november 1696 te Best, gestorven op 6 oktober 1739 in Best 
2. (Anna) Maria van de Snepscheut
Gedoopt op 20 oktober 1698 te Best
Op 24 juni 1725 gehuwd met Joannes B. Schellekens
12-10-1733: Testament van Annemij Leenders vdS & Jan Baptist Schellekens
Getuigen: Daniel Janse de Croon, Hendrik Jans Verhoeven(NA Oirschot, Inv 249-260, fol 158)
3. Godefridus van de Snepscheut
Gedoopt op 13 januari 1700/01 te Best, gestorven op 17 juli 1742 in Best 
(geen verdere gegevens)
Op 11-04-1742 maakt Goort Leendersbij notaris Cornelis van Noort in Oirschot zijn testament (Inv. 261-270, Folio 162)
4. Henricus van de Snepscheut
Gedoopt op 14 december 1702 te Best 
Huwde, 24 jaar oud, op 16 november 1727 in Woensel met Petronella Joannes Colen.
Nakomelingen
R.Oirschot/Best, 247, fol 45, sept 1749: Hendrick Lenderts van de S & Adriaen Wouters van Kerckoirle worden genoemd bij het transport van de akker aan de kerk of 12 apostelen
5. Josephus van de Snepscheut
Gedoopt op 12 november 1704 te Best 
(geen verdere gegevens)
6. Helena van de Snepscheut
Gedoopt op 2 februari 1706/97 te Best
Op 8 februari 1739 in Oerle gehuwd met Adriaan Papen te Oerle.

Generatie 10

Joannes Leonardus van de Snepscheut [512]
Gedoopt op 27 november 1696 te Best, gestorven op 6 oktober 1739 te Best
Gehuwd op 14 juli 1726 te Oirschot/Best met 
Barbara Wilhelmus van Kleijnenbreugel [513]
Geboren 7 februari 1702 in Best, gestorven op 13 september 1779 te Best

Barbara huwt later nog een keer:
De tak "van Kleijnenbreugel" loopt in de kwartierstaat ook nog enkele generaties door.

Op 3 mei 1736 sluiten Jan Leenders van de Snepscheut (echtgenoot van Barbara van Cleijnenbreugel) en Peter Willem Mercx (echtgenoot van Maria van Cleijnenbreugel) een overeenkomst n.a.v. een geschil inzake de afwikkeling van de erfenis van hun schoonouders (Notaris Cornelis van Noort, Oirschot, Inv. 261-270, Folio 7)
Jan Leenders van de Snepscheut en Barbara Willems van Cleijnenbreugel maken  op 30 september 1739 hun testament bij Notaris Cornelis van Noort, Oirschot (Inv. 261-270, Folio 96)


Kinderen:

1. Leonarda van de Snepscheut  
Geboren op 22 december 1727 
(geen verdere gegevens)
2. Wilhelmus van de Snepscheut  
Geboren op 7 november 1730. 
Waarschijnlijk is Wilhelmus al jong overleden, omdat er in 1738 opnieuw een kind wordt geboren dat Wilhelmus heet.
3. Allegonda van de Snepscheut  
Geboren in Best op 19 oktober 1732
Gehuwd met Andries Timmermans (uit Woensel) op 6 september 1761
Andries was eerder gehuwd met Hendrien Peter Raaymakers
4. Maria van de Snepscheut
Geboren op 15 september 1736, gestorven op 21 januari 1737 
5. Wilhelmus van de Snepscheut [256]
Geboren op 22 november 1738 in Best

Generatie 9

Wilhelmus van de Snepscheut [256]
geboren op 22 november 1738, gestorven  voor 3 juli 1796
gehuwd op 26 november 1769 te Best  
met Helena Adriana van der Loo [257]
Geboren in 1746, gestorven op 4 augustus 1817 in Oirschot
Dochter van Adriaan Henricusz van de Loo [514] & Elisabetha Gerardusdr. Erven [515]

Op 2 juni 1785 vertrekt het gezin naar Liempde

zie ook: "van der Loo" & "Erven"
2e huwelijk van Helena:
op 3 juli 1796 in Oirschot met Henricus van Esch

Kinderen:

1. Elisabeth van de Snepscheut
Geboren op 18 januari 1770 te Best, gestorven op 3 april 1851 te Oirschot 
Doopgetuigen Gerardus van de Loo & Aldegundis Timmermans 
2. Johannes van de Snepscheut [128]
Geboren op 14 december 1771 te Best, gestorven op 14 april 1850 te Boxtel 
Doopgetuigen Henricus van der Loo &  Barbara van de Snepscheut
3. Maria Catharina van de Snepscheut
Geboren op 10 september 1774 te Best, mogelijk overleden in Best op 22-8-1835 
--Doopgetuigen Wilhelmus Merckx, Petrus Merckx & Helena van de Loo
--
Bevolkingsregister Best inv. nr. 1 folio 83 volgnr. 5, 1821:
Persoon Maria Catharina van de Snepscheut 
Plaats Best , Religie Rk , Beroep Meid 
Geboorteplaats Best , Leeftijd 48 , Burgerlijke staat ongehuwd 
4. Adriana van de Snepscheut
Geboren op 16 mei 1776 te Best.
beroep: dienstmeid
Gehuwd: 13-6-1826, Boxtel met Willem Frank (beroep: schoenmaker) uit Keulen (D) 
--Doopgetuigen: Joannes van Gerven, Cornelia van de Loo, Barbara van de Snepscheut
--
Beroep: dienstmeid
5. Henricus van de Snepscheut
Geboren op 29 juni 1778 te Best 
Doopgetuigen Joannes Ervens & Joanna van den Berck
6. Leonardus van de Snepscheut
Geboren op 12 oktober 1780 te Best, gestorven op 25 september 1857 ? te Best 
--Doopgetuigen: Aegidius van Peijnenburg, Joanna van Gerwen , Maria van Gerwen
--
Bevolkingsregister Best inv. nr. 4 folio 67 volgnr. 6, 1826
Persoon Leonardus van de Snepscheut 
Plaats Best , Religie Rk, Geboorteplaats Best, Leeftijd 49, Burgerlijke staat ongehuwd 

Generatie 8

Johannes van de Snepscheut [128]
Geboren op 14 december 1771 te Best, gestorven op 14 april 1850 te Boxtel

3 huwelijken
1. Elisabeth de Bresser [129]
2. Theodora van de Broek
3. Petronella van de Ven

 

1e huwelijk: 

op 20 november 1796, met Elisabeth de Bresser [129]
Gedoopt op 1 augustus 1771 in Boxtel, gestorven op dinsdag 8 november 1808 te Boxtel
dochter van
Gijsbertus de Bresser [258] & Gertrudis Joannes van den Biggelaar (Bichelaer) [259]
(Gehuwd in Boxtel op zondag 16 juli 1752)

Gertrudis van den Biggelaar [259]:
d.v.
Antonius Hubert  (gedoopt in 1715) van den Biggelaar[518] & NN [519]
(Antonius was eerder gehuwd (in Boxtel, 31-1-1740) met Petronella Henricus van der Meijden

Kinderen uit 1e huwelijk:

1. Gijsbertus van de Snepscheut
Geboren op 12 maart 1797 te Boxtel    
meer informatie
2. Wilhelmus van de Snepscheut
Geboren op 12 oktober 1798 te Boxtel, gestorven 10-11-1852 in Liempde
Gehuwd in Boxtel op 13 mei 1848 met: Nicola Verstraalen (d.v. Godefridus Verstraalen x Henrica Zegert van Aerle)
Geboren op 28 december 1808 in St. Oedenrode, gestorven ?
(geen verdere gegevens)
3. Adriaan van de Snepscheut [64]
Geboren op 12 augustus 1800 te Boxtel, gestorven op 6 februari 1883 te Oisterwijk
4. Johannes van de Snepscheut
Geboren op 2 februari 1804 te Boxtel, gestorven op 14 mei 1863 te Boxtel 
(geen verdere gegevens)
5. Helena van de Snepscheut
Geboren op 15 december 1806 te Boxtel, gestorven op 1 augustus 1826 te Boxtel
(geen verdere gegevens)

 

2e huwelijk  

op 23 april 1809 te Boxtel met Theodora van de Broek
Geboren op 9 juli 1773 te Peuselen, gestorven op 29 juli 1827 te Boxtel
Dochter van Dirk van den Broek x Margo Fransen

Kind uit het 2e huwelijk:

1. Elisabeth van de Snepscheut, geboren op 23 juni 1814 te Boxtel, gestorven op 22 augustus 1814 te Boxtel

 

derde huwelijk  

Op 21 januari 1827 met Petronella van de Ven
Geboren op 10 juli 1794 te St. Oedenrode, gestorven ???
Dochter van Anthony van de Ven x Helena Sleeuwen

Petronella was eerder gehuwd met Gerardus Jonkers (+ 6-6-1833, Dinther)

Kinderen uit het 3e huwelijk:

1. Helena van de Snepscheut
Geboren op 19 januari 1838
Gehuwd: op 10-5-1862 in Boxtel met Hendrikus Schoonens
Zoon van Adriaan Schoonens x Johanna van den Besselaar
(geen verdere gegevens)
2. Anthonie van de Snepscheut
Geboren op 16 december 1841 te Boxtel, gestorven op 8 augustus 1875 
(geen verdere gegevens)

Generatie 7

Adriaan van de Snepscheut [64]
Geboren op 12 augustus 1800 te Boxtel, gestorven op 6 februari 1883 te Oisterwijk

2 huwelijken

1e huwelijk 
Op 9 februari 1822 te Boxtel met Anna van der Meijden [65]
Geboren op 27 september 1791 te Boxtel, gestorven op 24 oktober 1831 te Boxtel
Dochter van Hendrikus van der Meijden [130] x Catharina Leermakers [131]
(Zie ook: "van der Meijden/Leermakers")

Adriaan van de Snepscheut en vader Johannes, en ook Anna van der Meijden konden niet schrijven en zodoende dus ook niet de huwelijksakte ondertekenen.

kinderen uit het 1e huwelijk:

1. Lambertus van de Snepscheut [32]
Geboren op 16 juni 1822 te Boxtel, gestorven op 13 oktober 1881 te Oisterwijk 
2. Anna Catharina van de Snepscheut
Geboren op 10 augustus 1825 te Boxtel, gestorven ?  
1e huwelijk 
op zaterdag 29 mei 1852 in Boxtel met Adriaan van Asselt (Asveldt) (zv Gradus van Asselt x Anna Peter van den Broek)
2e huwelijk 
op zaterdag 25 augustus 1866 in Boxtel met Cornelis Peijnenburg
z.v. Andries Peijnenburg & Hendrina van den Boer
3. Theodora van de Snepscheut
Geboren op 26 december 1827 te Boxtel, gestorven op 30 januari 1831 te Boxtel
4. Hendrikus van de Snepscheut
Geboren op 20 maart 1830 te Boxtel, gestorven op 1 februari 1832 te Boxtel.

2e huwelijk van Adriaan van de Snepscheut [64]

Op 4 augustus 1832 te Boxtel met Johanna Karssemakers  
Geboren op 15 april 1791 te Boxtel, gestorven ?
dochter van Jacobus Kerssemakers & Maria Smulders

Johanna was eerder gehuwd (Boxtel: 24-1-1824) met Joannes van de Merendonck 
(D: 12-11-1768--Liempde, + 12-2-1830--Boxtel).

kind uit het tweede huwelijk:

1. Anna van de Snepscheut
Geboren op 3 december 1833 te Boxtel, gestorven op 26 mei 1836 te Boxtel

Generatie 6

Lambertus van de Snepscheut [32]
Geboren op 16 juni 1822 (of 1828) te Boxtel, gestorven op 13 oktober 1881 te Oisterwijk
Beroep: bouwman, landbouwer
1e huwelijk  
op 29 mei 1852 te Boxtel met Johanna Maria van de Voort
Geboren op 26 oktober 1824 te Boxtel, gestorven op 1 juni 1853 te Boxtel
Dochter van Johannes van de Voort x Francijna van de Sande

Kind uit het 1e huwelijk:

1. Antonetta van de Snepscheut
geboren op 23 mei 1853 te Boxtel, gestorven op 26 mei 1853 te Boxtel

 

2e huwelijk 
op 13 augustus 1853 te Boxtel met 
Johanna van der Schoot [33]
Geboren op 14 augustus 1817 in Son & Breugel, gestorven op 7 juli 1897 te Oisterwijk
Dochter van Lambert van der schoot [66] x Johanna van Cuijk [67]
zie ook: van der Schoot

Kinderen uit 2e huwelijk:

1. Marinus van de Snepscheut [16]  
Geboren op 17 augustus 1854 te Boxtel, gestorven op 19 mei 1944 te Oisterwijk 
2. Gijsbertus van de Snepscheut (nakomelingen)
geboren op 10 februari 1857 te Boxtel, gestorven op 5 juni 1935 te Elshout 
huwt op 25 januari 1892 te Oisterwijk met Christina van Laarhoven, geboren op 7 oktober 1857 te St. Oedenrode, gestorven op 2 juli 1931 te Elshout
3. Andries van de Snepscheut
geboren op 28 augustus 1859 te Boxtel, gestorven op 19 mei 1863 te Boxtel
4. Johannes van de Snepscheut, ongehuwd
geboren op 1 oktober 1862 te Boxtel, gestorven op 4 mei 1904 te Oisterwijk

 


Generatie 5

Marinus van de Snepscheut [16]
geboren op 17 augustus 1854 te Oisterwijk
gestorven op 18 mei 1944 te Oisterwijk
beroep: arbeider, landbouwer, karreman, slagersknecht 
huwt op 4-1-1888 in Liempde met Maria van Drunen [17]
Geboren op 1 juni 1857 te 's-Hertogenbosch, gestorven op 18 juni 1931 te Oisterwijk.
Dochter van Engelbertus van Drunen [34] x Petronella van den Dungen [35]

Engelbertus van Drunen [34] is de zoon van NN [68] & Petronella van Drunen [69]

zie ook: van den Dungen   & van Drunen  

Op 6 juni 1888, Tilburg, Testament van Marinus van de Snepscheut, landbouwer te Tilburg, gehuwd met Maria van Drunen.
geboorteakte Maria

Marinus   Maria 

overlijdensakte Maria   bidprentje Marinus

Hieronder zie je het gezin van Marinus van de Snepscheut & Maria van Drunen. Gefotografeerd waarschijnlijk rond 1914.


Kinderen: 

Lambertus Johannes van de Snepscheut Geboren op 31december 1888 te Tilburg
Overleden in Tilburg op 30 oktober 1959 
Gehuwd in Oisterwijk 24-05-1916 met Francisca Clasina van Iersel
Petrus Engelbertus van de Snepscheut Geboren op 14 april 1890 te Berkel - Enschot
Overleden op 27 november 1975 in Oisterwijk 
Gehuwd in Oisterwijk 23-01-1918 met Johanna van de Wiel
Johannes van de Snepscheut Geboren op 27 mei  1892 te Oisterwijk
Overleden in Tilburg op 20 februari 1982
Gehuwd op 20 augustus 1917 in 's Hertogenbosch met Adriana Oerlemans
Adrianus van de Snepscheut [8]

Geboren op 9 september 1894 te Oisterwijk
Overleden in Tilburg op 7-10-1951
Gehuwd in Oisterwijk op 26 mei 1920 met Johanna van Veldhuizen [9]
                                                          zie ook: "van Veldhuizen"

  Andreas Cornelis van de Snepscheut Geboren op 1 februari 1897 te Oisterwijk
Overleden op 15 februari 1897
Johanna Petronella Josepha van de Snepscheut Geboren op 26 maart  1898 te Oisterwijk
Overleden op 31 december 1976 in Tilburg
Gehuwd op 24 mei 1923 in Berkel met Antonius van de Weijdeven