Oomen

Maria Henricus Gijsbert (Mariken) [2051]  Henricus Gijsbert Corsten [4102] Gijsbert Corsten [8204]  Corsten Oomen [16408]

juni 2008

Andere namen:

A Catharina Adriaens    Aleijdis Francus (van den Acker)
B Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans    Johannes Godefridus (Jan) Biemans 
G Goort Janse van Geloove
H Joanna (Jenneken) de Harnismakers    Meriken Henrick Hasselmans
N Meriken NN
S Leonardus Lenardt van de Snepscheut
V Adriaen Gerits Verhoeven    Marten Nicolaes Vlemincx

 

8/9 Adrianus van de Snepscheut x Johanna van Veldhuizen Generatie 4
16/17 Marinus van de Snepscheut x Maria v Drunen Generatie 5
32/33 Lambertus van de Snepscheut x Johanna vd Schoot Generatie 6
64/65 Adriaan van de Snepscheut x Anna vd Meijden Generatie 7
128/129 Johannes van de Snepscheut x Elisabeth de Bresser Generatie 8
256/257 Wilhelmus van de Snepscheut x Helena vd Loo Generatie 9
512/513 Jan Leendert van de Snepscheut x Barbara Wilhelmus van Cleijnenbreugel Generatie 10
1024/1025 Leonardus Leenardts van de Snepscheut x Aldegondis Godefridus Biemans Generatie 11

 

2051  Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen Generatie 12
Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2.051],
gedoopt op 19-10-1640 in Best
(Getuige Gisbertus Christianus Oomen, Aleijdis Joannes Lambertus ipv Barbara Jordanus)
dochter van Henricus Gijsbert Corsten Oomen [4.102] en NN [4.103]. 

2e huwelijk
Maria Hendrick G Oomen
op zondag 2 juni 1680 Oirschot, Ondertrouwdatum: 11-5-1680 met Marten Nicolaes Vlemincx, Notel
Getuigen bij ondertrouw: Nicolaus Hoppenbrouwer en Joannes Nicolaus VleminxHuwelijk:
Getuigen huwelijk: Egidius Jans van Loo en Gerardus Jan Wijtens

Huwelijk,  19 jaar oud,  (ondertrouw  in Oirschot op 5-06-1660) op 24-06-1660 in Oirschot  met
Godefridus Joannes Godefridus (Goort) Biemans, 23 jaar oud, [2.050], 
Gedoopt op  dinsdag 17 maart 1637 in Best
(Peter: Andreas Henricus ipv Rutgerus Verhoeven Meter: Mechtildis Nicolaus ipv Mechthildis Henricus) en overleden op 21-11-1672 in Oirschot, 35 jaar oud.
zoon van Johannes Godefridus (Jan) Biemans [4.100] en Joanna (Jenneken) de Harnismakers [4.101]. 

zie ook "Biemans"

2e huwelijk van Mariken
op zondag 2 juni 1680 Oirschot, Ondertrouwdatum: 11-5-1680
met  Marten Nicolaes Vlemincx, Notel
Getuigeen bij ondertrouw: Nicolaus Hoppenbrouwer en Joannes Nicolaus Vleminx 
Getuigen bij huwelijk: Egidius Jans van Loo en Gerardus Jan Wijtens

Schuld
bekentenis
Op 30-04-1669 verklaart Goijart Jan Bomans (bij Notaris Henrick Leermakers, sr. in  Oirschot) een som van 100 gulden.schuldig te zijn aan Goiart Matijssen van Haren 
Personen:
Goijart Jans Bomans
Goiart Matijssen van Haren
Jan Matijssen van der Achter & Lenart Aerts de Roij Getuigen
Verhuur Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot,  Huurovereenkomst Datum: 13-01-1672
Inhoud: Maria Oomen, weduwe van Marten Vlemincx, verhuurt een stede en hof aan Jan Peeters van Eersel.
Personen:
Goort Jan Biemans Wijlen
Jan Biemans
Jan Peeters van Eersel
Maria Oomen
Marten Nicolaes Vlemincx Wijlen
Dirck Goorts van den Heuvel & Franck Paulus van den Acker (beiden momboir)
Henrick Dirck Huijskens & Peeter Adriaens de Vosch  Getuigen
Testament Op 01-12-1680 maakt Hendrick Gijsberts Corstens Oomen zijn testament bij notaris Johan Leermakers ,Oirschot
1 Henrick Gijsberts Corsten Oomen (Notel, kan niet schrijven)
2 Meriken Oomen
3 Goijaert Jan Biemans overleden
4 Martten Nicolaes Vlemincx
5 Peeter Verheijden & Jan Janssen van Boxtel getuigen
Verhuur Henrick Gijsbert Oomen verhuurt aan Dirck Faessen van Liempd voor vier jaar een hofstede in Aarle, toebehorende aan zijn kleinkinderen en nu bewoond door Denis Jans Haubraecken (28-03-1683, Notaris Johan Leermakers ,Oirschot)
 Personen
1 Henrick Gijsbert Corsten Oomen kan niet schrijven
2 Dirck Faessen van Liemdpe kan niet schrijven
3 Goort Jan Bijemans overleden
4 Meriken Henrick Oomen
5 Denis Jans Haubraecken
6 Jan Rut Erffven borg ; kan niet schrijven
7 Dirck Jan Aerts borg ; kan niet schrijven
8 Joannes Stockelmans &  Jan Adriaens van Overbeeck getuigen
Testament Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Testament, 01-08-1709
Inhoud: Meriken Henricx Omen, weduwe van Marten Niclaessen Vlemincx en voorheen weduwe van Goijart Janssen Biemans, maakt haar testament.
Personen:
Goijaert Janssen Biemans Wijlen
Marten Nicolaessen Vlemincx Wijlen
Meriken Henricx van Omen
Jan Roovers Belendend
Dielis van Collenbergh & Jan Pouwels van Cuijck Getuigen
Toponiemen: 
Den Hagenacker, Notel
Drije Heijveltiens Notel
Notel

Kinderen van Goort en Mariken:

1 Aldegondis Godefridus (Aleijdis) Biemans [1.025], gedoopt op 16-11-1666 in Oirschot, overleden, 63 jaar oud en zij is begraven in Best op 8 augustus 1730.
Huwelijk op 5-2-1695 in Oirschot met Leonardus Lenardt van de Snepscheut [1.024]

zie ook "van de Snepscheut"
2 Joanna Godefridus (Jenneken) Biemans. gedoopt op 8-7-1668 in Oirschot (Getuigen Godefridus Theodorus van den Heuvel & Barbara Godefridus van den Heuvel)
Huwt op zondag 5 februari 1696 Oirschot (ondertrouwdatum: 21-1-1696) met Goort Janse van Geloove (Verrenbest)

---

Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot Inv. 143, Folio 21 Inventaris Datum: 15-04-1701
Inhoud: Inventaris van meubilaire erfgoederen van Goijaert Jans van Geloove en wijlen zijn vrouw, welke zijn nagelaten aan hun kind.
Personen:
Jenneken Goijaert Biemans Wijlen
Goijaert Jans van Geloove Verrenbest Weduwnaar
Jan Anthonis van Geloove & Andries Willems van Engelandt Getuigen

---

Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot:  Huwelijkse voorwaarden opo 15-04-1701:Inhoud: 
Goijart Jans van Gelove en Anna van Engelandt maken hun huwelijkse voorwaarden.
Personen:
Jenneken Goijart Biemans Wijlen
Anna van Engelandt, Anthoni van Engelandt Vader 
Goijart Jans van Geloove, Jan Anthonis van Geloove Vader 
Marten Henricx van Roij Momboir 
Rutger Janssen van Tilborgh Best & Andries Willems van Engelandt Best Getuigen
Toponiemen: Best
3 Joannes Biemans. gedoopt op donderdag 18 juni 1671 in Oirschot (Peter: Adrianus Scepens Meter: Maria van den Velde)

 

4102   Henricus Gijsbert Corsten Oomen Generatie 13

Henricus Gijsbert Corsten Oomen [4.102] 
geboren omstreeks 1605, overleden ± 79 jaar oud en begraven op 17-05-1684 te Oirschot.
zoon van Gijsbert Corsten Oomen [8.204] en Meriken NN [8.205],  
Afkomstig Notel

Archief
--- Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot, Inv. 71, Folio 39v, Attestatie, 01-06-1655
Inhoud: Jan Peets van Woensel en Dierck Ariens van Gestel verklaren t.i.v. Henrick Gijsbert Corstens Oomen dat genoemde Henrick een ruinpaard heeft welke hij naar de markt brengt om het te verkopen.
Personen: Dierck Ariens van Gestel, Henrick Henricx Getuige, Gijsbert Janssen Getuige, Henrick Gijsbert Corsten Oomen, Jan Peets van Woensel
Henrick Gijsbert Oomen treedt op als borg voor Meriken.
Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 92, Folio 41 Schuldbekentenis Datum: 06-02-1656
Inhoud: Meriken Henrick Hasselmans, weduwe van Jan Geijsbert Oomen, verklaart schuldig te zijn aan Gerit Matijssen van Haeren een som van 100 gulden. Henrick Gijsbert Oomen treedt op als borg voor Meriken.
Personen:  Joorden Jan Aerts Getuige, Gerit Matijssen van Haeren, Meriken Henrick Hasselmans Weduwe, Gerit Willems van Helmont Getuige, Henrick Gijsbert Oomen Borg, Jan Geijsbert Oomen Wijlen
Opmerking: Deze acte is vervallen op 23-2-1663 met consent van de partijen.
Schud 
bekentenis
Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv. 116, Folio 99, Schuldbekentenis, 12-11-1660
Inhoud: Henrick Gijsbert Corstens Oomen verklaart schuldig te zijn aan Anthonis Adriaen Janssen van Gestel een som van 50 gulden.
Personen:  Anthonis Adriaen Janssen van Gestel, Dirck Adriaens van Gestel Getuige, Henrick Gijsbert Corsten Oomen, Cornelis Aert Stans Getuige
Opmerking: Op 27-12-1664 verklaart Anthonis Adriaens Janssen van Gestel voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal en rente.
Schuld
bekentenis
Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot, Inv. 97, Folio 96, Schuldbekentenis, 17-01-1662
Inhoud: Henrick Gijsberts Oomen verklaart schuldig te zijn aan Andries Henrick Jans een som van 100 gulden.
Personen:  Andries Henrick Jans, Goijert van der Meijr Getuige, Henrick Gijsberts Oomen, Jan van Overdijck Getuige
Genoemd als 
schepen
Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot, Inv. 79-81, Folio 270, Inventaris, 12-07-1666
Inhoud: Inventaris van de registers van de heren deken en kanunniken van het capittel van Oirschot.
Personen: Adriaen van der Achter Oud kapellaan, Otto van Doesborch, Hans Jacob Getuige, Hans Jeuneu Getuige, Pieter van Naehuijs, Henrick Gijsbert Corsten Oomen Schepen, Peeter Dielis Potters Getuige, Wijnandt van der Rijt Getuige, Andries Jacobs Schellekens Schepen, Gerardt Schilders Nieuwe kapellaan, Joorden Stockelmans, Lubertus van Vollenhoo
Borg Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 100, Folio 49 Schuldbekentenis Datum: 25-05-1667
Inhoud: Adriaen Gerits Verhoeven verklaart schuldig te zijn aan Henricxken Jan Verhoeven, weduwe van Ruth Vlemmincx een som van 100 gulden.
Personen:
1 Adriaen Gerits Verhoeven
2 Henricxken Jan Verhoeven Weduwe
3 Jan Verhoeven Vader van 2; wijlen
4 Ruth Vlemmincx Wijlen
5 Cornelis Aerts van de Morselaer Getuige
6 Jan Matijssen van Overdijck Getuige
7 Henrick Gijsbert Oomen Borg
8 Luijcas Rut Vlemmincks Zoon van 2 en 4
Opmerking: Op 17-1-1696 verklaart Luijcas, zoon van Rut Vlemmincks, voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal etc. en is de akte vervallen.
Over
dracht
Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot, Inv. 95, Folio 48v, Transport, 25-07-1667
Inhoud: Henricxken, weduwe van Ruth Niclaes Vlemmincx, draagt aan Henrick Gijsbert Oomen een obligatie van 100 gulden over.
Personen:  Cornelis Aerts van de Morselaer Getuige, Henricxken N.N. Weduwe, Henrick Gijsbert Oomen, Jan Matijssen van Overdijck Getuige, Ruth Niclaes Vlemmincx Wijlen
Verhuur akker
Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot, Inv. 82-84, Folio 245, Huurovereenkomst, 07-05-1668
Inhoud: Henrick Gijsbert Corstens Oomen verhuurt aan Jan Jan Adriaens Joris een akker, genaamd het Rot, gelegen in Notel, voor de som van 5 gulden per jaar voor een tijd van van 2 jaren.
Personen: Henrick Adriaens van Gestel Getuige, Goiart Jan Goorts Getuige, Jan Jan Adriaens Joris, Henrick Gijsbert Corstens Oomen
Machtiging
Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot, Inv. 82-84, Folio 203, Procuratie, 16-05-1668
Inhoud: Henrick Gijsbert Corsten Oomen machtigt Goijart Jan Goortssen om voor de schepenen van Den Bosch te verschijnen ten behoeve van Maximiliaen van de Driessen inzake handlichting van een stuk akkerland, gelegen in de Notel.
Personen:  Maximiliaen van de Driessen, Adriaen Jansse van Gestel Belendend, Goijert Jan Goortssen, Goiart Adriaen Loijs Weduwe van; belendend, Henrick Gijsbert Corsten Oomen, Jan Elias de Roij Getuige, Lenarts Aerts de Roij Getuige, Jan Marten Vlemincx Belendend, Laureijs Marten Vlemincx Kinderen van; belendend, Peeter Niclaes Vlemincx Belendend
Toponiemen: Akkerland, groesland genaamd de Rot, Notel
--- Notaris Henrick Leermakers (jr.), Oirschot, Inv. 141, Folio 40v, Attestatie, 18-11-1669
Inhoud: Gijsbert van Gerwen c.s. arbiters, verklaren dat de partijen geaccordeerd zijn uitgezonderd de akker, gelegen in Notel, welke nu "gepriseerd" is op 240 gulden, welke bedrag de drie partijen aan Henrick Corsten Oomen moeten betalen.   1 Gijsbert van Gerwen, 2 Henrick Dircx van de Schoot, 3 Peeter Dielis Potters, 4 Jan Ansem Goossens, 5 Henrick Corsten Oomen Weduwnaar, 6 Aleijt van den Acker Dochter van 7; wijlen, 7 Vranck Pauwels van den Acker Wijlen, 8 N.N. van den Driessen, 9 Henrick Jacobs Verstijnen Getuige, 10 Lenaert Nicolaessen Verstijnen Getuige
Overeen
komst
Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot Inv. 48, Folio 7v Overeenkomst Datum: 08-02-1671
Inhoud: De broeders en neven van Corstiaen Gijsbert Oomen hebben als erfgenamen aan de weduwe van Corstiaen toestemming gegeven om geld op te nemen om daarmee de belaste goederen van wijlen haar man te kunnen betalen.
Personen:  1 Corstiaen Gijsbert Oomen Wijlen, 2 Henrick Gijsbert Oomen, 3 Goortjen Gijsbert Oomen Weduwe, 4 Adriaen Gerits Verhoeven Wijlen, 5 Jan Jan Oomen Neef van 1, 6 Henrick Jan Oomen Neef van 1, 7 Sijmon Jan Oomen Neef van 1, 8 Denis Rutten, 9 Henrick Tholof van de Marselaer Getuige, 10 Peeter Peeters van Doormalen Getuige
Opmerking: Zie N5077, folio 8v d.d. 8-2-1671
Testament Notaris Johan Leermakers, Oirschot Inv. 231-235, Folio 309, Testament, 01-12-1680
Inhoud:Testament van Hendrick Gijsberts Corstens Oomen
Personen:  1.Goijaert Jan Biemans overleden, 2.Jan Janssen van Boxtel getuige, 3.Henrick Gijsberts Corsten Oomen Notel kan niet schrijven, 4. Meriken Oomen (echtgenote van 3), 5.Peeter Verheijden getuige, 6.Martten Nicolaes Vlemincx
Toponiemen: woonplaats Notel
--- Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 201-220, Folio 33, Attestatie, 02-01-1677
Notaris Jacob van Nahuys, Oirschot, Inv. 201-220, Folio 3v, Attestatie, 23-06-1676
Genoemd als schepen
Huur
overeen
komst
Notaris Johan Leermakers, Oirschot, Inv. 236-241, Folio 29, Huurovereenkomst, 28-03-1683
Inhoud: Henrick Gijsbert Oomen verhuurt aan Dirck Faessen van Liempd voor vier jaar een hofstede in Aarle, toebehorende aan zijn kleinkinderen en nu bewoond door Denis Jans Haubraecken
Personen:  Dirck Jan Aerts borg ; kan niet schrijven, Goort Jan Bijemans overleden, Jan Rut Erffven borg ; kan niet schrijven, Dirck Faessen van Liemdpe kan niet schrijven, Denis Jans Haubraecken, Henrick Gijsbert Corsten Oomen kan niet schrijven, Meriken Henrick Oomen, Jan Adriaens van Overbeeck getuige, Joannes Stockelmans getuige
Toponiemen:
Meeus dries Aarle, Bocht Aarle

Huwelijk met 
NN [4.103]
.
waarschijnlijk een huwelijk met Aleijdis Francus (van den Acker) [4103].
Bruidegom Henricus Gisbertus Oomen
Bruid Aleijdis Francus
In Best (
ondertrouw 24-1-1640) op 5-2-1640 
Waarschijnlijk overleden vóór 18-11-1669
zie onderstaand archiefstuk waarin Henricus wordt genoemd als weduwnaar:

Notaris Henrick Leermakers (jr.), Oirschot, Inv. 141, Folio 40v, Attestatie, 18-11-1669
Inhoud: Gijsbert van Gerwen c.s. arbiters, verklaren dat de partijen geaccordeerd zijn uitgezonderd de akker, gelegen in Notel, welke nu "gepriseerd" is op 240 gulden, welke bedrag de drie partijen aan Henrick Corsten Oomen moeten betalen.
Personen: 1 Gijsbert van Gerwen, 2 Henrick Dircx van de Schoot, 3 Peeter Dielis Potters, 4 Jan Ansem Goossens, 5 Henrick Corsten Oomen Weduwnaar, 6 Aleijt van den Acker Dochter van 7, wijlen;  7 Vranck Pauwels van den Acker Wijlen, 8 N.N. van den Driessen, 9 Henrick Jacobs Verstijnen Getuige, 10 Lenaert Nicolaessen Verstijnen Getuige

Kind van Henricus en Aleijt

1 Maria Henricus Gijsbert (Mariken) Oomen [2051]
gedoopt op 19-10-1640 in Best, Getuigen Gisbertus Christianus Oomen, Aleijdis Joannes Lambertus ipv Barbara Jordanus
Nog geen verdere informatie

 

8204   Gijsbert Corsten Oomen Generatie 14

Gijsbert Corsten Oomen [8204], 
zoon van Corsten Oomen [16.408],  overleden vóór 31-12-1670.

Schuldbekentenis 31-12-1670 Notaris Henrick Leermakers (jr.) ,Oirschot, Inventarisnummer 134, Folio 185v
Inhoud Meriken, weduwe van Gijsbert Corsten Oomen, verklaart schuldig te zijn aan Jan Wouters van den Heuvel, een som van 200 gulden, waarvoor Meriken een hooibeemd ten gebruike heeft gegeven voor de aflossing van de rente.
Personen  1 Meriken N.N. Weduwe, 2 Gijsbert Corsten Oomen Wijlen, 3 Jan Wouters van den Heuvel
Toponiemen: Hooibeemd gelegen aan de Voort, Aarle Best
Opmerkingen Deze akte is niet ondertekend; geen getuige genoemd!

Huwelijk met 
Meriken NN [8205]

Kinderen van Gijsbert en Meriken:

1. Goortken Oomen
Huwelijk met Adriaen Gerits Verhoeven

---

Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot, Inv. 100, Folio 56, Testament, 22-06-1667
Inhoud: Adriaen Gerits Verhoeven en Goortken Oomen maken hun testament.
Personen: Gijsbert Oomen Vader van 2; wijlen Goortken Oomen, Antonis Laureijsen van Roij Getuige, Peter Stevens Getuige, Adriaen Gerits Verhoeven, Aelken Verhoeven Dochter van 1 en 2, Jan Gerits Verhoeven
Toponiemen:  Lange akker genaamd Elsdonck Verrenbest Best, Hooiveld genaamd de halve Schaepsbunder, Verrenbest Best

---

Notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot, Inv. 82-84, Folio 229, Huurovereenkomst, 06-01-1668
Inhoud: Geurtghen Gijsbert Corsten Oomen, weduwe Adriaen Gerits Verhoeven verhuurt haar stede, gelegen in Aerle, aan Jan Laureijsse, haar schoonzoon, voor een tijd van 4 jaren en 20 gulden per jaar.
Personen:  Jan Laureijssen Schoonzoon van 1 en 2, Henrick Leermakers De jonge; getuige, Geurtghen Gijsbert Corsten Oomen Weduwe, Laureijs Peeters Borg, Adriaen Gerits Verhoeven Wijlen, Willem Volders Getuige
Toponiemen: Stede gelegen in Aarle Best    Opmerking: Zie folio 230v

---

Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv. 45, Folio 30, Attestatie, 16-03-1668
Inhoud: Goortjen Gijsbert Corsten Oomen, weduwe van Adriaen Gerits Verhoeven, verklaart t.i.v. de kinderen van Jan Aerts Legius, dat genoemde Legius een goed lopend bedrijf had met personeel.
Personen:    Jan van Elmpt Getuige, Dirick Daniels de Hoppenbrouwer Getuige, Joan Aerts Legius Aerle Wijlen, Goortjen Gijsbert Corsten Oomen Oud ca 59 jaren; weduwe, Ida Toirkens Aerle Wijlen, Adriaen Gerits Verhoeven Wijlen
Opmerking: Van deze akte (minuut) is een grosse aanwezig in dit protocol.

---

Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot, Inv. 105, Folio 2, Schuldbekentenis, 19-01-1677
Inhoud: Goortken Oomen, weduwe van Adriaen Gerits Verhoeven, verklaart schuldig te zijn aan Peter Gijsberts van Cronenburch een som van 80 gulden.
Personen:  Gerit Jansen van Antwerpen Getuige, Jan van de Collenberch Getuige, Peter Gijsberts van Cronenburch, Gijsbert Corstiaen Oomen, Goortken Oomen Dochter van 2; weduwe, Adriaen Gerits Verhoeven Wijlen

---

Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot¸ Inv. 151-157, Folio 510, Testament, 04-09-1687
Inhoud: Goijaertie Gijsberts Oomen, weduwe van Adriaen Gerits Verhoeven, maakt haar testament.
Personen:  Goordt Henricx van den Acker Belendend, Jacob Adriaen Beris Getuige, Peeter van Croonenborgh, Corstiaen Lamberts Habraken Getuige, Adriaen Henricx Kinderen van; belendend, N.N. van den Kerckhoff Notaris, Silvester Lintermans, Goijaertie Gijsberts Oomen Aarle, Gijsbert van de Schoot Belendend, Adriaen Gerits Verhoeven Wijlen, Iken Adriaens Verhoeven Dochter van 1 en 2, Gijsbert van de Weerdt Belendend
Toponiemen: Aarle Best
2. Corstiaen Oomen, overleden voor 8-2-1671
Huwelijk met Catharina Adriaens

zij maken bij notaris Henrick Leermakers (sr.), Oirschot Inv. 50, Folio 13 op 1-9-1664 hun testament:
Inhoud: Corstiaen Gijsbert Corsten Oomen en Catharina Adriaens maken hun testament.
Personen:  Goijart Henricx van den Acker Getuige, Catharina Adriaens Kan niet schrijven, Peeter Henrick Jans, Corstiaen Gijsbert Corsten Oomen Kan niet schrijven, Henrick Gijsbert Corsten Oomen Broeder van 1, Jan Gijsbert Corsten Oomen, Willem Wouters Getuige
Toponiemen:  Hoge acker - Notel, Heijvelt - Notel, Nieuwe erven genaamd Campken - Aerle

---

Notitie bij Corstiaen: Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 94, Folio 29 Schuldbekentenis Datum: 29-01-1658
Inhoud: Corstiaen Gijsbert Oomen verklaart schuldig te zijn aan Peter Jansen Marcelis een som van 100 gulden, waarbij Rutger Niclaes Vlemmincx als borg optreedt voor genoemde Corstiaen.
Personen:  Peter Jansen Marcelis Strijp, Corstiaen Gijsbert Oomen, Henrick Gijsbert Oomen Getuige, Goossen Jans van Oudenhoven Getuige, Rutger Niclaes Vlemmincx
Opmerking: Deze akte is vervallen met consent van partijen op 14-7-1659

---

Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 95, Folio 1 Huurovereenkomst Datum: 04-01-1659
Inhoud: Corstens Gijsbert Oomen en Jan Dierick Rutten, momboiren over de kinderen van Rut Diericx, verhuren aan Dielis Willem van Doremaelen een stede, gelegen in Best, voor de tijd van 4 jaren voor 61 gulden per jaar.
Personen:  Joost van Cuijck Getuige, Rut Diericx Kinderen van; wijlen, Dielis Willems van Doremaelen, Wijnant Aerts van Doremaelen Getuige, Corstens Gijsbert Oomen Momboir, Jan Dierick Rutten Momboir
Toponiemen: Stede gelegen in Naastenbest Best

---

Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot¸ Inv. 95, Folio 48, Schuldbekentenis, 14-07-1659
Inhoud: Corstiaen Gijsberts Oomen verklaart schuldig te zijn aan Ruth Niclaes Vlemmincx een som van 100 gulden.
Personen:   Bartel Buckens Getuige, Peter Jansen Marcelis Getuige, Corstiaen Gijsberts Oomen, Ruth Niclaes Vlemmincx

---

Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot Inv. 48, Folio 8v Schuldbekentenis Datum: 08-02-1671
Inhoud: Catharina, weduwe van Corstiaen Oomen, verklaart schuldig te zijn aan Henrick Tholoffs van de Marselaer en Pieter Pieters van Doormalen, momboiren over de kinderen van Wouter Diricx de Gruijter, een som van 60 gulden.
Personen:  Pieter Pieters van Doormalen Momboir, Wouter Dirick de Gruijter Onmondige kinderen van wijlen, Henrick Tholoffs van de Marselaer Momboir, Catharina N.N. Weduwe, Corstiaen Oomen Wijlen, Henrick Gijsbert Oomen Getuige, Denis Rutten Getuige
Opmerking: Zie N5077, folio 7v, d.d. 8-2-1671
3. Henricus Gijsbert Corsten Oomen [4102]
16408   Corsten Oomen Generatie 15

Corsten Oomen [16408]
huwelijk met NN

Kind uit dit huwelijk:
1 Willem Oomen

2 Jan Oomen, overleden voor 6-2-1656

huwelijk met Meriken Henrick Hasselmans

3 Gijsbert Corsten Oomen [8.204].